Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2009-07-29

Autentiškiausioje Valdovų rūmų dalyje - restoranas?

Nebaigti statyti Lietuvos valdovų rūmai liepos mėnesį atvėrė dalį savo durų lankytojams, kurie galėjo ne tik pamatyti tai, kas jiems rodoma, bet ir įsigyti lankstinukų apie Lietuvos valdovų rūmus. Vienas iš jų - „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ekspozicijos“ - yra itin įdomus, nes atskleidžia didžiojo muziejininko Vydo Dolinsko suplanuotą šių rūmų ateitį.

Skandalingas dalykas - vieninteliai gerai išlikę Valdovų rūmų rūsiai (po buvusiu Šliosbergo namu) ten esančiose schemose pažymėti ne kaip muziejinės ekspozicijos, o komercinės patalpos - lankytojų aptarnavimo vestibiulio dalis (rūsio plane - geltona spalva):

„M. Restorano patalpa“ (= renesansiniai rūsiai su cilindriniais sklautais U)
„N. Restorano patalpa“ (= rūsys A su kryžminiais skliautais)
„O. Vyno rūsys“ (= B rusys, esantis šalia Šliosbergo namo)

Tai yra vienintelės išlikusios autentiškos patalpos. Štai taip restorano... atsiprašau, muziejaus direktorius Vydas Dolinskas įvertino autentišką istorijos paveldą. Skanaus!

žymės: , ,

2009-07-26

Kauno pilies sudarkymui bus priešinamasi

2009 m. liepos 24 d. Seime surengta Gintaro Songailos spaudos konferencija „Senosios Kauno pilies atkūrimo problemos“. Konferencijoje dalyvavo Draugijos „Pilis“ atstovai: pirmininkė Danutė Ulvydienė, rašytojas Kazys Almenas, istorikai Tomas Baranauskas ir Valdas Rakutis, buvęs draugijos pirmininkas Edmundas Kulikauskas ir draugijos įgaliotinis Kauno pilies atkūrimo reikalams Rimvydas Žiliukas.

Kalbėta apie architekto Kęstučio Mikšio parengtą Kauno pilies atkūrimo projektą, kuris nebuvo pateiktas svarstyti visuomenei ir neatitinka buvusios pilies istorinio įvaizdžio. Visuomenės veikėjų grupė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo atkuriant Kauno pilį ir liepos 20 dieną surašė raštą Prezidentei Daliai Grybauskaitei, kad paskatintų Kauno miesto savivaldybę ir kitas institucijas atsižvelgti į visuomenės nuomonę priimant sprendimus dėl Kauno pilies atstatymo.

„Šis projektas primena Disneilendo projektą, o ne Kauno pilies atkūrimą. Teigiama, kad jeigu jis nebus įgyvendintas, bus prarasti 2 mln. litų. Kauno istorinės pilies atkūrimas, jos istorinis įvaizdis yra svarbiau už „greitus“ pinigus. Tuo labiau, kad jie niekur „nepabėgs“: kiekvieną sutartį galima keisti, papildyti ir neprarasti skirtų lėšų“, – sakė Seimo narys Gintaras Songaila.

Plačiau apie tai:

žymės: ,

2009-07-24

Lietuvos istorija ir dabartis įvaizdžio formuotojų filme

Birželio 19 d. Youtube.com ir kitur paskelbtas angliškas 8 minučių trukmės Lietuvą pristatantis filmas. Portale Lietuva.lt jį lydi toks komentaras: "Lietuvos ekonominės plėtros agentūra, kartu su UAB „Artbox“ ir kino režisieriumi Donatu Ulvydu, sukūrė Lietuvos, kaip patrauklios verslui ir gyvenimui šalies, video pristatymą anglų kalba. Tikimės, kad šis gyvas, spalvingas ir informatyvus filmas bus įvertintas žiūrovų ir Lietuvoje, ir užsienyje. "

Filmas vietomis neblogas, tik pernelyg naiviai ir įkyriai peršama mintis, kad Lietuva - geriausia vieta investicijoms. Tai persmelkia ne tik dabartį, bet ir visą Lietuvos istoriją nuo pat viduramžių. Net valstybės nuo "jūros iki jūros" sukūrimas (čia datuojamas 1323 m.) vadinamas "pirmosios laisvos ekonominės zonos sukūrimu" ir palydimas kažkokių sunkiai suvokiamų paistalų, apie nuo to laiko iki to laiko egzistuojantį "tiltą tarp Rytų ir Vakarų".

Kam tos juokingos pastangos viską ekonomizuoti? Tarsi būtų šansų, kad koks nors rimtas investuotojas pažiūrės tą filmuką ir iš karto puls investuoti. Geriau jau būtų apsiriboję tiesiog Lietuvos pristatymu, palikdami išvadas apie investicijų galimybę pasidaryti tiems, kam tai rūpi. Kiek toks filmukas galėjo kainuoti, žinant Drąsios šalies įvaizdžio formuotojų drąsą, pasireiškiančią ypač šioje srityje, bijau net galvoti. Tiek to. Pažiūrėkime...

Lietuvą pristatantis filmas


Aišku, frazę "medieval castles" gal ir ne protingiausia iliustruoti XIX–XX a. sandūros moderno stiliaus Šešuolėlių dvaro vaizdu (bent po to lieka akimirka ir Trakų Salos piliai). Taip pat tokio filmo kūrėjai galėjo išstudijuoti neilgą lietuviškų UNESCO pasaulio paveldo vertybių sąrašą ir neįtraukti ten prieš UNESCO valią Kryžių kalno (matyt, vietoj kryždirbystės). Bet drąsuoliams nedera kaskart žvilgčioti į knygas ar internetą. Jie turi drąsiai pasitikėti savo atmintimi!

žymės: ,

2009-07-23

Pasakykime „ne“ planams sunaikinti Mokslų akademijos biblioteką!

Visi kartu padėkime LR švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui prisiminti jo svarbiausią priedermę – branginti ir saugoti tautos kultūrą.

Pasirašykite viešą laišką dėl Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos išsaugojimo.

Informacija

"Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius dar pavasarį Saulėlydžio komisijai išsiuntė raštą, kuriuo paragino ją įvertinti galimybes „optimizuoti Lietuvos mokslinių bibliotekų tinklą“. Ministras pasiūlė „konsoliduoti“ Vilniaus mieste įsikūrusias įstaigas. Pavyzdžiui, Lietuvos technikos bibliotekos fondus perkelti į statomą Vilniaus universitetui (VU) priklausysiantį Nacionalinį atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą (MKIC) Saulėtekyje. Iš VU centrinės bibliotekos perkėlus dalį leidinių į MKIC, jiems rastųsi vietos moderniose saugyklose. Ministras taip pat siūlo Mokslų akademijos bibliotekos senuosius leidinius perkelti į VU centrinę biblioteką, kitus – į MKIC.

„Visi suprantame, ką reiškia terminas „optimizavimas“. Tai – elementarus bibliotekos naikinimas, – LŽ tvirtino Mokslų akademijos bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius."

(Plačiau - R. Varanauskas, Istorijos lobynus graužia nerimas, „Lietuvos žinios“)

Peticija

Norinčius, bet negalinčius atvykti į biblioteką pasirašyti, raginame nepritarimą ministro užmojams barbariškai naikinti kultūros paveldą išreikšti internete:

Viešas laiškas dėl Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos išsaugojimo


žymės: , ,

2009-07-18

Edvardo Gudavičiaus neapykantos jėga

Pernai atskira knyga buvo išleistas didžiulės apimties (280 puslapių) interviu ciklas su istoriku Edvardu Gudavičiumi „Visa istorija yra gyvenimas“. Interviu ėmė kitas istorikas, pirmojo mokinys, Aurimas Švedas.

Knygoje yra tokia žyma: „Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Tarybos posėdyje 2008 06 04 (Prot. Nr. 8) apsvarstyta ir pritarta skelbti kaip sakytinės istorijos mokslo šaltinio publikaciją“. Čia jau ištrinama riba tarp istorijos mokslo ir žurnalistikos. Iš tiesų pasirodžiusi knyga gali būti laikoma nebent eiliniu E. Gudavičiaus kulto (arba hagiografijos) šaltiniu. Net pats interviu ėmėjas tai jaučia ir bando pasiteisinti: „Šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad pastarojo eksperimento, įgavusio knygos formą, bendraautoriumi (...) galėjo tapti praktiškai kiekvienas sovietmečio lietuvių istoriografijos tyrimo metu atlikto pusiau struktūruoto interviu dalyvis...“ (p. 253).

Žinant, kad A. Švedas dirba VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje, galima teigti, kad alternatyvos pasirinktam „eksperimento“ dalyviui buvo įmanomos nebent tik tuo atveju, jeigu E. Gudavičius būtų kategoriškai atsisakęs duoti interviu. Kodėl? Į tai viename iš savo klausimų pakankamai vaizdžiai atsako pats A. Švedas: „Profesorius Gudavičius daugeliui Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros jaunųjų bendradarbių (...) asocijuojasi su „paskutine instancija“ (p. 34–35). Taip. Ši A. Bumblausko vadovaujama katedra yra E. Gudavičiaus kulto centras. Pati „paskutinė instancija“ irgi priklauso pastarajai, o ne Senovės ir viduramžių istorijos katedrai.

Rezistentas
Saldūs pataikūniški klausimai, šmėžuojantys visoje knygoje, kartais įgauna komiškų bruožų. Antai 1979–1983 m. E. Gudavičius paskelbė 4 straipsnius apie feodalizmo formavimąsi Lietuvoje. A. Švedas šioje standartinėje sovietmečio temoje įžvelgė didelį „radikalumą“, kuris esą galėjo nepatikti valdžiai. „Taigi, ar Jūs sąmoningai medžiagą išdėstėte į keturis straipsnius tam, kad išvengtumėte pavojaus?“ – klausia jis. „Jūs labai gerai pastebėjote, bet tai jau yra jūsų pastebėjimas. Aš tokios minties neturėjau,“ – atsako E. Gudavičius. „Taigi, čia apie jokią prevenciją, kuomet idėja padalinama į keturis tekstus, kalbėti nereikia,“ – vis dar nepraranda vilties A. Švedas. „Kompleksiškai aš, žinoma, mačiau visa tai,“ – atsako jau „tyliosios rezistencijos“ nuopelną pradedantis įsisavinti pašnekovas (p. 181). Mauzerio ir Sūrskio dialogų gerbėjai, manau, turėtų įvertinti ir tokius dialogus. Tam tikra prasme knyga yra smagi.

Iš tiesų E. Gudavičius nori turėti pasipriešinimo „sistemai“ nuopelnų. Ir ieško jų pačiose netikėčiausiuose vietose. Vieną iš tokių „smūgių sistemai“ jis, pasirodo, sudavė dar studijuodamas Politechnikos institute, kuomet teko bėgti iš Jono Matulionio aukštosios matematikos paskaitos: „Kai Matulionis (...) liepė vietoj savęs pasiųsti prie lentos kitą studentą, mano „prietelius“ nosies tiesumu nuėjo tos vietos, kur aš sėdėjau, link, tačiau ten mano ir pėdos jau buvo ataušusios. Maža to, atsisėdęs į naują vietą aš palindau po suolu. (...) Kai buvo ištarta mano pavardė, aš išlindau iš po suolo ir gretai smukau pro duris. Prieš joms užsiveriant girdėjau, kaip visa auditorija pagyvėjusi šurmuliuoja. (...) Po kelių dienų Politechnikos instituto sienlaikraštyje atsirado komiksas su eiliuotais komentarais. Jų pradžią prisimenu ir dabar: „Gudas bijo integralo / Ir nuo jo jisai išbalo / Štai iš suolo jis išslinko / Susikūprino sulinko.“ Eilėraščio paskutinės eilutės: „Baigė šio gyvenimo etapą / Vien palikęs blogą kvapą.“ (p. 108–109).

Kaip gi šį jaunystės nuotykį E. Gudabičius vertina šiandien? Jaunystė – kvailystė? Anaiptol. „Taigi, komjaunimo organizacija nutarė man duoti „pamoką“, – samprotauja jau subrendęs profesorius. – Kad ir kaip ten būtų, toks mano poelgis buvo tam tikras iššūkis nusistovėjusiai tvarkai. Buvau nubaustas už buitinį tvarkos sulaužymą, tačiau net ir toks smulkus nepaklusnumas buvo vertinamas kaip „nukrypimas nuo linijos“ (p. 109). Apie profesorių J. Matulionį buvęs jo studentas irgi turi ką pasakyti: „Šis dėstytojas į kiekvieną studentą žvelgė kaip į potencialų tinginį bei apgaviką ir pripažino tik botago principą. (...) Šio dėstytojo elgesį galėčiau apibūdinti kaip „feodalinį“. Mane ne tik slėgė, bet ir siutino Matulionio darbo metodika“ (p. 107). Tik nemanykite, kad šis niekingas „feodalas“ kaip nors susidorojo su E. Gudavičiumi po tokio jo „iššūkio nusistovėjusiai tvarkai“! Išklausęs E. Gudavičiaus pasiteisinimą, „Matulionis kreivai nusišypsojo ir nuėjo. Aš supratau, jog jis ant manęs nepyksta,“ – pripažįsta E. Gudavičius (p. 109).

J. Matulionis nepyko, o štai E. Gudavičius pyksta iki šiol. Bet tai nėra kažkas ypatingo šio žmogaus biografijoje. Visas interviu persunktas panašaus pobūdžio pareiškimų, ir būtent tai palieka itin slogų įspūdį, užvertus paskutinį aptariamos knygos puslapį.

Šventoji neapykanta
Sunku pasakyti, kam E. Gudavičius nejaučia neapykantos, kurios spektras apima viską nuo jo paties pavardės iki mokslinių tyrimų objekto bei mokslinio darbo formų. „...mano senelis kaip našlaitis buvo priglaustas jam visai svetimų žmonių. Dėl šios priežasties jam ir mano tėveliui šalia Gudavičiaus pavardės buvo „prikabinta“ dar viena. Aš taip pat ją turiu, tą dvigubą pavardę, tačiau man ji yra tikras svetimkūnis, kuriai aš jaučiu gilią neapykantą“ (p. 44). Nekenčia E. Gudavičius ir genealogijos, kurią kažkokiu paradoksaliu būdu sutapatina su protekcionizmu: „...domėjimasis savo giminės genealoginiais medžiais dažniausiai signalizuoja feodalinį paikumą. (...) Ryšiai dabar lemia labai daug, neretai jie esmingai keičia gyvenimus. O man tai nepatinka. Dar daugiau, nekenčiu protekcionizmo visa savo siela ir širdimi“ (p. 45).

Anksčiau E. Gudavičius nekentė ir istorijos: „Juk aš istoriją pamėgau būdamas 13–14 metų. O iki tol aš šio dalyko nekenčiau!“ (p. 54). Bet ir dabar padėtis nedaug tepasikeitė – istoriją, kaip „amatą“, jis gal ir mėgsta, bet to, kas joje aprašoma, – nekenčia: „Nors aš esu medievistas, tačiau man feodalizmas yra bjaurus, aš nekenčiu šios socioekonominės sanklodos visa savo esybe“ (p. 249–250). Bjaurisi jis ir mokslinėmis konferencijomis bei disertacijų gynimais: „Beje, mano požiūris ir tuomet, ir dabar į konferencijas nepakito. Aš jas laikiau ir tebelaikau tam tikra lažo forma. (...) Kodėl nuo pat savo kaip istoriko kelio pradžios pajutau atgrasumą panašaus pobūdžio susibūrimams? (...) Nemanau, kad šiuo atveju reikia atsargiai rinkti žodžius, tiesiog man visa tai yra šlykštu. Ir čia nereikia viso dėmesio sutelkti vien tik į konferencijas. Pats humanitarų gyvenimas yra ritualizuotas iki smulkmeniškiausių detalių. O man tai nėra priimtina“ (p. 193). Nemėgsta ir istorijos sintezių rašymo (p. 195) – šį darbą irgi vadina „lažu“ (p. 245). Na, ir apskritai, apibendrindamas visus savo darbus, E. Gudavičius sako, jog „nėra nė vieno darbo, kuriuo aš būčiau patenkintas“ (p. 29).

Tačiau istorija – ne vienintelis E. Gudavičiaus neapykantos objektas. „Matematika suėdė visą mano laiką. Todėl iš Politechnikos instituto išėjau jos nekęsdamas“ (p. 109). „Jūs klausėte manęs apie keliones kaip vieną iš „gyvenimo universitetų“ formų. Galiu prisipažinti, jog aš visą gyvenimą neapkenčiau kelionių“ (p. 157).

Tapatybės krizė
Kitas E. Gudavičiaus neapykantų kompleksas susijęs su jo tapatybės krize. Šią krizę lėmė tai, kad E. Gudavičius išaugo rusiškoje aplinkoje. Jo motina Nadežda Pivovarova buvo kilusi iš carinės Rusijos armijos karininkų šeimos. Tėvas irgi gimęs bei augęs Rusijoje, į Lietuvą atvyko būdamas 27 metų. Tad šeimoje buvo kalbama rusiškai (p. 51). Vaikystėje motina stengėsi įskiepyti sūnui rusų kultūrą – nešė iš bibliotekos rusiškas knygas, davė skaityti rusų baltagvardiečių diasporos Rygoje leistą žurnalą „Dlia vas“. „Politiniu požiūriu tai buvo labai šlykštus leidinys, tačiau profesiniu požiūriu – tiesiog puikus,“ – komentuoja E. Gudavičius (p. 52). Tačiau, skaitydamas šį žurnalą, jis ėmė jausti, kad carinė Rusija jam „yra dar mažiau simpatinga nei bolševikinė“ (p. 53). Tačiau „pastaroji patirtis formavo kažkokį barjerą lietuviškosios inteligentijos atžvilgiu. Štai taip man teko stovėti iš karto dviejose valtyse. Kartu visą laiką neapleido abejonė, kiek aš esu savas vienur arba kitur“ (p. 53).

Neapykanta Rusijai (visų pirma carinei), šalia nesuskaičiuojamų kitų E. Gudavičiaus neapykantų, yra galbūt vienintelė, dėl kurios jis jaučia sąžinės priekaištus. „Rusijos imperija man yra monstras, tačiau taip sakyti anaiptol nėra lengva. Juk tai mano motinos tėvynė. (...) Kaip jau sakiau, Rusijos imperijos aš neapkenčiu, tačiau savo mamos dėka aš turiu galimybę aiškesnėje šviesoje išvysti tuos žmones, kuriais rusų tauta gali didžiuotis“ (p. 48). „Dabar aš galiu save tik kaltinti, kad man tuo metu nepavykdavo nuslėpti šios neapykantos mamos tėvynei“ (p. 51). „Mano mama savo gyvenimą paskyrė man. Jos gyvenimą sugriovė Rusijos revoliucija. Šiuo atveju skaudžiausia tai, kad aš nesugebėjau nuslėpti savo neapykantos carinei Rusijai ir tuo labai skaudinau patį brangiausią man žmogų“ (p. 99).

Kiek kitaip E. Gudavičius žiūri į bolševikinę Rusiją. Iš vienos pusės jai irgi tenka tam tikra jo visa apimančios neapykantos dalis. Iš kitos pusės šiuo atveju jis jau nesidrovi pareikšti: „Tačiau aš galiu deklaruoti ir savo poziciją – žvelgdamas į Rusijos pilietinį karą esu raudonųjų pusėje“. Motyvas iš pradžių lyg ir „patriotinis“: „Jeigu ne raudonieji, Lietuva nebūtų tapusi nepriklausoma“. Tačiau tai pasakius, iškart „pasitaisoma“: „Ir vis dėlto ne vien tik šis argumentas man atrodo svarbus. Žinant, kokia buvo carinė Rusija, – su didžiuliu luominiu reliktu, – man nekyla abejonių, kurią pusę palaikyti. O kas gi yra tas luominis reliktas? Jeigu pagal kilmę ir gyvenimo būdą tu neatitinki tam tikrų standartų, esi ne žmogus ir kiekviename žingsnyje jauti panieką bei diskriminaciją. O prasimušti buvo nepaprastai sunku, nes Rusijoje gyvavęs kapitalizmas nusipelno tik vieno epiteto – „suknistas“. Ir joks kitoks. Na, gerai, galima parinkti šiek tiek „politiškai korektiškesnę“ formuluotę – „pradinis feodalinis kapitalizmas“. Beje, o dabar Lietuvoje koks kapitalizmo porūšis gyvuoja?“ (p. 79).

Paskutinė užuomina nepalieka iliuzijų, kad dalis E. Gudavičiaus neapykantos yra skirta ir Lietuvai. Kaip gi kitaip? Jau seniai E. Gudavičius garsėjo tokiais pasisakymais, kaip „lietuviai – šakalų tauta“ (kalbant apie viduramžius) arba „lietuviai – veršių tauta“ (kalbant apie dabartį). Taip, „nelengva stovėti iš karto dviejose valtyse“ (p. 49), bet kai žmoguje tiek neapykantos, abiems „valtims“ jos pakaks.

žymės: , ,

2009-07-16

Šiemet Lietuvoje užderėjo gausus paraistorinės literatūros derlius

Metai dar tik įpusėjo, o Lietuvos istorija, ypač miglotoji jos priešistorė, išaugo, išsiplėtė, Lietuvos Tūkstantmečio proga peržengdama ne vieno tūkstantmečio ribas. Ir nauji, ir seni mokslo nepripažinti atradimai ėmė rikiuotis knygynų lentynose naujų, spaustuvės dažais dar tebekvepiančių knygų pavidalu. Nei krizė, nei padidinti mokesčiai negali sulaikyti šios bangos. Kaip pasakytų Laisvosios rinkos instituto ekspertai, rinka ir konkurencinė kova padeda išlikti geriausiems...

Na, o dabar žodis suteikiamas autoriams...

Statkutė de Rosales, Jūratė. Senasis aisčių giminės metraštis, Kaunas: Česlovo Gedgaudo labdaros fondas, 2009, 274, [6] p.

"Adanaučiaus žygis į Aziją, iki Indijos, greičiausiai buvo milžiniškos svarbos įvykis seniausioje Europos istorijoje, gal net reikšmingesnis už Trojos karą, kuris įvyko kiek vėliau. (...)
Žygio data sutampa su sanskrito atsiradimu Indijos šiaurės vakaruose. Sanskritas - kalba, kurioje galima įžiūrėti indoiranėnų ir baltų kalbų bruožų. Kronikoje nurodoma, kad užkariautas Azijos žemes gudų karalius Adanaučius pavedė valdyti medų karaliui. Medai ir jų pirmtakai mitaniai buvo indoiranėnų giminės, o gudai - baltų. Vadinasi, istorinis pasakojimas perša sanskrito atsiradimo versiją" (p. 251-252).


Grigas, Romualdas. Senieji lietuviai: tapatybės bruožai ir jų likimas: monografija, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 301, [3] p.

"Kodėl mes, lietuviai, sekdami tarp istorikų dominuojančiu mentalitetu, tiesiog kategoriškai atmetame kad ir Česlovo Gedgaudo "Mūsų praeities beieškant" viziją? Kodėl be jokios tolerancijos nutylimas dar Benito Musolinio tarpininkautas šio pasiaukojusio, atsidavusio žmogaus "knaisiojimasis" slaptuose Vatikano archyvuose? Jeigu šis autorius buvo kviečiamas skaityti paskaitas Vakarų Europos universitetuose, reiškia turėjo privalomą sveiko proto "dozę"... Nutylimas, tiesiog nepastebimas dar tebegyvenantis kitas "savamokslis" Juozas Šeimys, jo parašytos knygos "Gališkos runos" (2003), "Egiptas, skitai ir lietuviai runomis" (2006), rodančios neįtikėtiną triūsą. Manau, kad kiekvienas iš jų turėjo atitinkamo įžvalgumo elementų ir jų paieškoms gali būti būdingas racionalus, tokią pat sveiką ir neramią mintį gimdantis pradas" (p. 60).

Лауринавичюс, Йонас. Древняя Литва: цивилизация и государство (легенды и факты в этническом аспекте): монография, Минск: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2009, 326, [2] с.

"Для нас пункт отсчета - Древняя Литва, преемница культурной традиции и языка первонарода курганов, пришедшего в IV тыс. до н. э. в ареал Крито-Микенской матриархальной культуры (M. Gimbutienė, H. Krahe, W. P. Schmid). Č. Gedgaudas, вслед за Й. Басанавичюсом и А. Вольдемарасом, отождествляет этот народ с гетами (гепидами): < gau-upėdai = gaučai, чьим пращуром Библия называет Ноева сына Яфета (...). Балты, адепты культуры шнуровой керамики, - ипостась этого народа на севере. Иначе не понять, почему они несколько раз в истории возвращаются к Черному морю и почему к ним (как "к своим"!) даже тысячелетия спустя отступают киммерийцы, геты и фракийцы от чужаков - скифов, гуннов, славян. Такое видение выстраивает этнонимы гетов-гудов-готов в названном порядке: хронологически, географически, исторически. Так их трактуем и мы. Без учета этой связи и ключевой роли в ней гудов трудно понять общее и особенное между гетами и готами, отсутствие объяснения чему поныне обусловливает большую историческую политику и практику. В основе которой - умолчание реальной роли предыстории Северной Европы ее "первонарода" - балтов. Прояснить эту роль в наиболее видимых аспектах и ставит целью наша книга" (с. 60-61).

Palmaitis, Letas. Įmintos tūkstantmečio mįslės: Šventasis Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis, Kaunas: Leidykla "Kalendorius", 2009, 189, [3] p.

"Nuo VI a. minimas vardas Sclavania leidžia manyti, kad dalis skalvių ilgą laiką laikėsi sąjungoje su bendresnio vardo dar neturėjusiomis slavų gentimis. Tuo aiškintina ne vien tik tai, kad pavieniai baltiški vandenvardžiai atrandami toli į vakarus nuo pagrindinio baltų ploto iki pat Hamburgo (Schall, 1964), bet ir pats slavų vardas, kurį asimiliuodamiesi baltai jiems paliko" (p. 97).

"Vakarų baltų skalvių daliai atsikėlus į Oderio-Vyslos žemupius, iki VI a. slavų gentys gauna iš jų patį slavų vardą. Nuo VIII / IX a. skalvių gentis rusai kartu su Kuršių marių daniškais skandinavais keliasi į Ladogą ir Pailmenę, o XI a. pradžioje kartu su Kaupo garnizono likučiais - į Kijevą. Pirmuoju atveju rytų slavams perkeliamas baltiškas rusų vardas, antruoju - įtvirtinamas Kuršių marių baltų-skandinavų vikingų / vytingių kilmingo kario pavadinimas витязь" (p. 110).

žymės:

2009-07-15

Šiandien - Žalgirio mūšio diena

1409 m. baigėsi taikos tarp Lietuvos ir Vokiečių ordino laikotarpis, kurio metu Žemaitija laikinai buvo atiduota Vokiečių ordinui. Ši taika leido Lietuvai sustiprinti pozicijas Rusioje ir pasiruošti lemiamai kovai. 1409 m. gegužę prasidėjo Vytauto inspiruotas žemaičių sukilimas. Vytauto karvedžiui Rumbaudui užėmus Kionigsburgo pilį, apie gegužės 26 d. sukilimas įsiliepsnojo visoje Žemaitijoje. Birželio 15 d. į Kauną pas Vytautą atvyko būrys žemaičių pareikšti jam ištikimybę. Rugpjūtį pats Vytautas su savo kariuomene įžengė į Žemaitiją ir ją užėmė. Lenkijos karalius Jogaila pažadėjo remti Vytautą, todėl Vokiečių ordinas paskelbė karą Lenkijai ir užėmė Dobrynės žemę.

Taip prasidėjo Lietuvos ir Lenkijos Didysis karas prieš Vokiečių ordiną, trukęs nuo 1409 iki 1411 metų. Po pirmųjų kovų, 1409 m. spalio 8 d., buvo sudarytos paliaubas, kurios turėjo trukti iki 1410 m. birželio 24 d. Per tą laiką Čekijos karalius Vaclovas IV Liuksemburgietis bandė taikiai išspręsti konfliktą, paskelbdamas savo arbitražinį sprendimą. Sprendimas buvo palankus Ordinui (reikalavo grąžinti jam Žemaitiją), todėl Vytautas ir Jogaila jo nepriėmė.

Vytautas bandė derėtis ir su Vengrijos karaliumi Zigmantu I Liuksemburgiečiu. 1410 m. balandį jis nuvyko į Kežmarką, siekdamas įkalbėti Zigmantą garantuoti Lenkijai saugų užnugarį kovų su Vokiečių ordinu metu. Tačiau Zigmantas, papirktas Ordino, nuteikinėjo Vytautą prieš Jogailą, siūlė jam karaliaus karūną, o kartu, kaip tuomet įtarta, rengė pasikėsinimą prieš jį. Vytautas tokį pasiūlymą atmetė ir neatsisveikinęs išvyko.

1410 m. liepos 3 d. Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė, vedama Jogailos ir Vytauto, įžengė į Vokiečių ordino valdas. Lenkijos kariuomenėje buvo 50, Lietuvos – 40 pulkų (iš viso galėjo būti iki 29 tūkst. raitelių). Ordinas sutelkė daugiausia 21 tūkst. raitelių. Liepos 15 d. šios kariuomenės susitiko prie Žalgirio (Griunvaldo). Mūšį pradėjo Vytautas su Lietuvos pajėgomis. Lenkai stojo į kovą po valandos, kai Lietuvos kariuomenė pradėjo trauktis. Lietuvos kariuomenės traukimasis suardė vokiečių gretas, tuo tarpu lietuviai persirikiavo ir netikėtai vėl smogė kryžiuočiams, kuriuos jau pradėjo spausti ir Lenkijos kariuomenė. Ordinas patyrė triuškinantį pralaimėjimą.

Po mūšio Lenkijos ir Lietuvos kariuomenėms viena po kitos ėmė pasidavinėti Vokiečių ordino pilys, tačiau sostinės Marienburgo paimti nepavyko. Ordinas atsilaikė ir greitai atsiėmė prarastas pilis. 1411 m. vasario 1 d. sudaryta Torunės taika patvirtino Vytauto teisę į Žemaitiją iki gyvos galvos. Dobrynė grąžinta Lenkijai. Ordinas turėjo sumokėti 100 tūkstančių kapų čekų grašių kontribuciją. Vokiečių ordinas nebuvo galutinai sutriuškintas, tačiau jo galybė buvo pakirta visiems laikams.

Plačiau: T.Baranauskas. Žalgirio mūšis – mūsų Pergalės diena


žymės: , ,

2009-07-14

Trumpa Lietuvos valdovų rūmų statybos istorija

Kada atsirado pirmieji mūro pastatai Lietuvoje, tyrinėtojai nesutaria. Vieni mano, kad pirmuosius mūrus paliko Mindaugas, bet tam pagrįsti trūksta duomenų. Patikimai datuojami seniausi mūro statiniai mus pasiekė iš Gedimino laikų. Tai seniausios pilys Senuosiuose Trakuose, Vilniuje ir Krėvoje.

Norėdamas pradėti mūrinės statybos epochą, Gediminas turėjo įveikti Lietuvos tarptautinę izoliaciją ir pasikviesti mūrininkų iš užsienio. Lietuva garsėjo savo dailidėmis, bet mūrininkų joje paprasčiausiai nebuvo. Tad 1323 m. Gediminas rašo savo garsiuosius laiškus iš Vilniaus, kuriuose žada krikštytis, kviečia Vokietijos miestų amatininkus, pirklius ir kitų profesijų atstovus atvykti į Lietuvą, žada jiems lengvatas.

Gedimino kvietimas neliko be atgarsio. Tuoj po jo Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paklojami seniausių mūrinių pastatų pamatai (jie datuojami 1327 m. pagal pamatus rėmusių medinių polių metines rieves).

Gedimino pradėtos statybos buvo tęsiamos jo įpėdinių. Šie Žemutinės pilies įtvirtinimai ir pastatai buvo naudojami ir plečiami iki pat Žygimanto Senojo laikų (1506–1548). Pastarasis valdovas nebesilaikė senojo Valdovų rūmų išplanavimo, o nusprendė juos iš esmės perstatyti. Senieji rūmai buvo nugriauti iki pamatų. Jų vietoje statomi visai naujo išplanavimo renesansiniai rūmai. Kol kas tai dar buvo ne uždaras kvadratas, o tik „L“ raidės formos pastatas, kurio kiemą iš šiaurės ir vakarų kol kas dar juosė senoji siena. Jos vietoje naujus rūmų korpusus pastatys kiti valdovai.

Žygimanto Senojo ryžtas statyti naujo tipo rūmus buvo neatsitiktinis – jo žmona, valdinga ir protinga italė Bona Sforca, kurią jis vedė 1518 m., davė stiprų impulsą renesanso kultūros plitimui Lietuvoje ir Lenkijoje. Manoma, kad rūmus Žygimantas Senasis statė ruošdamasis ypatingam įvykiui – savo sūnaus Žygimanto Augusto išankstiniam pakėlimui Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 1529 m. spalio 18 d. Tai turėjo garantuoti lengvą Žygimanto Augusto, tuo metu dar tik 9 metų vaiko, tapimą visateisiu Lietuvos valdovu po tėvo mirties. Ta pačia proga 1529 m. rugsėjo 29 d. Žygimantas Senasis patvirtino ir Pirmąjį Lietuvos statutą.

1530 m. liepos 2 d. Vilnių nusiaubė gaisras. Kaip rašė karalienės Bonos Sforcos dvariškis kanauninkas Andrea Valentinis, sudegė trečdalis Vilniaus „bei visa pilis, išskyrus karališkuosius rūmus, kurie, kainavę šimtą tūkstančių dukatų, neseniai buvo pabaigti statyti, ir aukštutinė tvirtovė“. Šiandien atstatomų Valdovų rūmų pagrindą sudaro šie Žygimanto Senojo statyti rūmai.

žymės: , , ,

2009-07-13

Durbės mūšis – primiršta šlovės diena

Inga primena reikšmingą, bet dažniausiai užmirštamą šios dienos (liepos 13-osios) sukaktį - Durbės mūšį, kurio 750 metų jubiliejų švęsime kitais metais. Kuo šis mūšis reikšmingas, kokiomis aplinkybėmis jis įvyko ir ką lėmė, skaitykite:

I.Baranauskienė. Durbės mūšis – primiršta šlovės diena

(Taip pat apie tą patį interviu forma: Nacionalinė vertybė - Durbės mūšis)

žymės: , , , ,

2009-07-10

Vytauto Didžiojo kelias į Lucką

2009 m. rugpjūčio 23-30 d. planuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos remiamas projektas "Vytauto Didžiojo kelias į Lucką". Jo tikslas - "Atgaivinti istorinę atmintį apie 1429 metų sausio pradžioje Liubarto (Lucko) pilyje dabartinėje Ukrainoje įvykusį Vydurio ir Rytų Europos valdovų suvažiavimą, kurį iniciavo Vengrijos karalius ir Šv. Romos imperatorius Zigmantas I (1410-1437). Pagarbiai priminti apie šį įvykį buvusio LDK regionui planuojamame maršrute tarp Vilniaus (bei kitų Lietuvos vietovių) ir Ukrainos miesto Lucko, vykstant per Baltarusiją tokiu būdu, kad po pagrindinio 2009 metų renginio - koncerto, įvyksiančio prie Lucko pilies, ir seminaro Lucke vietinės šio renginio rėmimo organizacijos, grupės ar asmenys nuolat bendrautų tarpusavyje tolesnėse programose".

Šio renginio koordinatorius Jonas Aleknavičius klausė manęs, kokiu keliu į Lucką vyko pats Vytautas? Ta proga surašiau tai, ką šia tema pavyko surasti.

Vytauto kelias į Lucką 1428–1429 metais

1428 m. vasarą Vytautas surengė žygį į Novgorodo žemę – paskutinį ir vieną iš didžiausių savo karo žygių. Liepos 18 d. jis apgulė Vyšegorodą, o liepos 20 d. – Porchovą. Čia atvykusi Novgorodo delegacija sutiko sumokėti išpirką (liepos 28 d.), ir Vytautas grįžo į Lietuvą. Rugpjūčio 12–15 d. jis jau buvo Smolenske, rugpjūčio 22 d. – Naugarduke, kur apdovanojo žygyje dalyvavusius lenkų riterius. Rugpjūčio 25 d. jis jau Varėnoje, kur parašė laišką Livonijos krašto magistrui.

Kur Vytautas buvo rugsėjo mėnesį nežinoma, o spalio 5 d. jis jau buvo Breste, kur apdovanojo žemės valdomis 6 brolius bajorus. Tiksliau nedatuotame (turbūt, lapkričio mėn.) Vytauto laiške Romėnų ir Vengrijos karaliui Zigmantui Liuksemburgiečiui taip pat sakoma, kad Breste Vytautas priėmė Zigmanto pasiuntinius, kurie perdavė Zigmanto pasiūlymą kur nors asmeniškai susitikti „nurodydami mums tam tikras vietas Vengrijoje arba Lenkijos karalystėje, arba Trakuose ir Lucke“. Vytautas iš šių pasiūlymų parinko Lucką, kaip artimesnę Zigmantui vietą, esančią jo valdose.

Gruodžio 5 d. Vytautas jau Gardine. Čia jis rašo Vokiečių ordino didžiajam magistrui Pauliui Rusdorfui apie planuojamą Lucko suvažiavimą ir siunčia savo atsakymo Zigmantui kopiją. Gruodžio 19 d. vis dar Gardine Vytautas gavo žinią, jog Vokiečių ordino didysis magistras į Lucko suvažiavimą siunčia Balgos komtūrą ir Rastenburgo pilies viršininką. Į tai atsakydamas pažymėjo, kad dabar jau kartu su Lenkijos karaliumi (Jogaila) vyks iš Gardino į Lucką. Jonas Dlugošas rašo, kad Jogaila Gardine atšventė Kalėdas (gruodžio 25 d.) ir įprastais keliais išvyko į Lucką. Ten rado jau atvykusį Vytautą, kuris jį aplenkė.

Vytauto ir Jogailos kelias iš Gardino į Lucką šaltiniuose nėra detalizuotas, bet apie jį galima spręsti iš kitų metų kelionių. Plačiausiai kelią iš Lucko į Gardiną Vytautas aprašė savo 1427 m. rugpjūčio 14 d. laiške, kur kalbėjo apie savo planuojamą kelionę į Kijevą ir Lucką ir grįžimą iš jo per Vladimirą, Horodlę (čia planuotas susitikimas su Jogaila), Brestą, Melniką, Drohičiną iki Gardino. Horodlė (dabar Lenkijoje) buvo nedidelis nukrypimas nuo įprasto kelio dėl susitikimo su Jogaila: ji yra netoli Vladimiro, bet kitoje Būgo pusėje, per kurį nėra prasmės keltis, norint vykti Bresto kryptimi. Keliuose Jogailos itinerariumuose minima, kad išvykęs iš Lucko jis apsistodavo Liubomlyje (tai būtų tarpinis punktas tarp Vladimiro ir Bresto), taigi ši vieta irgi tikėtina įprasto kelio tarp Gardino ir Lucko dalis.

Jogaila atvyko į Lucką 1429 m. sausio 6 d., Zigmantas Liuksemburgietis – sausio 22 d. Suvažiavimas baigėsi sausio 28 d.

Vasario 1 d. Vytautas jau buvo Turijske (pakeliui į Liubomlį – gali būti alternatyvus punktas Vladimirui), vasario 13 d. – Eišiškėse (į jas tikriausiai vykta per Gardiną), vasario 17 d. – Trakuose.

Vytauto kelias 1428 m. gruodžio pabaigoje – 1429 m. sausio pradžioje (rekonstrukcija):

Gardinas (dabar Baltarusija)
Drohičinas (dabar Lenkija)
Melnikas (dabar Lenkija)
Brestas (dabar Baltarusija)
Liubomlis (dabar Ukraina)
Vladimiras (dabar Ukraina) [arba Turijskas (dabar Ukraina)]
Luckas (dabar Ukraina)

žymės: , ,

Nuomonės apie Vytautą: nuo XV iki XXI amžiaus

Šiemet vykusios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados "Lietuva nuo Kvedlinburgo iki Lucko (1009-1429 m.)" finaliniam etapui buvo pasiūlytos dvi esė temos - “Lietuva nuo Kvedlinburgo iki Lucko - debiutas Europos civilizacijoje?” ir “Kodėl Vytautas vadinamas didžiuoju?” Absoliuti dauguma pasirinko antrąją, nors olimpiados nugalėtoja tapo pirmąja temą pasirinkusi autorė.

Rašantiems esė buvo pateikti nedideli šaltinių rinkiniai. Temos apie Vytautą šaltinių rinkinį sudariau aš, taigi pateikiu čia šiuos šaltinius - tai jo vertinimai nuo XV iki XXI amžiaus. Skaitykite, vertinkite, remkitės šiomis nuomonėmis arba jomis piktinkėtės, patys rašykite savo esė!

A. Vytauto majestotinis antspaudas (1407–1430 m.). Kairėje – Volynės ir Smolensko, dešinėje – Vilniaus ir Trakų žemių herbai.

B. „Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas“ (apie 1430 m.): „Tad nesistebėkime didžiojo valdovo šlove, kad ir Rytų šalys, ir Vakarų šalys ėjo jam nusilenkti, šlovingajam valdovui, kad net visų šalių viešpats, ir tas atvyko nusilenkti šlovingajam valdovui, didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui, vadinamam Vytautu. Net ir Turkų sultonas didžiai gerbė ir brangias dovanas dovanojo šlovingajam valdovui. O dorasis ir dievobaimingasis Konstantinopolio imperatorius, ir tas su juo gyveno didelėje meilėje. Taip pat ir Čekų karalystė didžią garbę teikė šlovingajam valdovui. Ir Danijos karalius didžiai šlovino ir daugeliu dovanų apdovanojo šlovingąjį valdovą, didį kunigaikštį Vytautą. (...) Kaip kad iš jūros daug upių teka, taip iš šio didžiojo valdovo, didžiojo kunigaikščio Vytauto – išmintis.“

C. Humanistas Enėjas Silvijus Piklominis (XV a. II pusė): „Didelis buvo Vytauto vardas, visi jo valdiniai jo bijojo; liepus jam skubinos patys pasikarti, negu patekti į kunigaikščio nemalonę. Nepasiduodančius jo valdžiai įsiūdavo į meškų kailius, įmesdavo meškoms, kurias tam tyčia maitindavo, kad sudraskytų, arba kitais būdais nužudydavo. (...) Jeigu ką įtardavo, kad elgiasi kitaip, negu jis nori, tuojau perverdavo jį su strėle; daug žmonių jis pražudė bežaisdamas.“

D. Lenkų kronikininkas Janas Dlugošas (XV a. II pusė): „Mūsų laikais žmonės laikosi nuomonės, kad joks jo laikų kunigaikštis negalėjo prilygti Vytautui nei dosnumu, nei veiklumu. Jis pirmasis savo tamsią, silpną ir nežinomą tėvynę savo žygių šlove bei darbų garsumu išvedė į šviesą ir iškėlė. Po jo valdę kunigaikščiai nesugebėjo jos išlaikyti tokiame lygyje. Neabejotina, kad Lietuvos didybė buvo jo sukurta ir su jo mirtimi baigėsi.“

E. Lietuvos poetas Mikalojus Husovianas (1523 m.): „Esant jam valdovu, viešpatavo taurus teisingumas (...). / Jis visose srityse teisingumo švento žiūrėjo, / Kad negalėtų kur nors slėptis apgaulė kokia; / Kalbama, jog net prieš tai, kai nubausti paskirdavo dieną, / Daugel kaltųjų tuojau patys skubėdavo mirt: / Nedelsdami ant kaklų stiprias jie sau nerdavos kilpas, / Nes jau nebuvo vilties, kad jiems atleistų bausmes. / Liudininkus melagius įsakydavo žiauriai kankinti, / Kad tik daugiau ateity niekas nedrįstų meluot. / (...) Niekam nebuvo jis toks rūstus, kaip kuriam nors teisėjui, / Dovanomis papirktam, jeigu susekdavo jį. (...) Vytautui ten viešpataujant, išnyko gaujos gobšuolių, / Ir už nuopelnus tuos bus jam garbė amžina.“

F. Vytautui Didžiajam minėti įstatymas (1929 m.): „Teisinga ir būtina, kad Didįjį Lietuvos Kunigaikštį Vytautą, nuo amžių vadinamą Didžiuoju, mūsų Karžygį Valdovą (...), vyrą, kurio Genijų pagerbė Europa, galingos jo dvasios gaivinama Lietuvių Tauta (...) pagerbtų jo atminimą (...), nustatoma: tūkstantis devyni šimtai trisdešimtieji metai skiriami Vytautui Didžiajam pagerbti“.

G. Istorikas Zenonas Ivinskis (1970 m.): „Dar jam gyvam tebesant, jo draugai, šalininkai ir jo politikos rėmėjai Lietuvos bajorai įžvelgė jame nepaprastą vyrą, aukštesnį žmogų. (...) Ir Vytauto priešai, kaip ir vakarų Europos kronikininkai, rašytojai, politikai jautė Vytauto didybę. Jie nesigailėdavo Kęstutaičiui palyginimų su pačiais didžiausiais antikinio pasaulio vyrais.“

H. Žurnalistas Rimvydas Valatka (2005 m.): „Jei būtų mano valia, iš valstybės atmintinų dienų sąrašo išbraukčiau Žalgirio mūšį, kuris Lietuvai nedavė jokios naudos.“

I. Istorikas Alvydas Nikžentaitis (2007 m.): „Santykių su lenkais esminis pagerėjimas lėmė Mindaugo, o kartu ir jo karūnacijos dienos atradimą ir jos padarymą viena iš 3 centrinių Lietuvos valstybingumo švenčių. Iš esmės ši aplinkybė susijusi su nesėkminga Vytauto karūnacijos šventės degradacija.“ „Pavyzdžiui, antilenkiškumo mažėjimas lėmė ir Vytauto svarbos Lietuvos visuomenėje menkėjimą.“

žymės: , ,

2009-07-08

Scenarijus filmui "Žalgiris"

Lietuvos tūkstantmečiui arba Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui buvo planuojama pastatyti vaidybinį filmą "Žalgiris - geležies diena". Deja, dėl finansinių ir kūrybinių sunkumų projektas įstrigo.

Vis dėlto scenarijus filmui "Žalgiris" yra - jį parašė Inga (nepainioti su "Žalgiriu - geležies diena"!). Filmo pagal jį kol kas niekas nestato ir neplanuoja statyti, tačiau perskaityti jį galima čia ir dabar.

Inga Baranauskienė. ŽALGIRIS. Literatūrinis scenarijus kino filmui

Malonaus skaitymo!

žymės: , ,

2009-07-07

K. Mikšio Kauno pilies "atkūrimo" projektas pažeidžia įstatymą


LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatyme „atkūrimo“ sąvoka yra apibrėžta taip:

„Atkūrimas – neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimas išimtiniais atvejais pagal nustatytas neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos vertybės išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami į pirminę vietą, tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos neišlikusios dalys ir elementai“ (2 str. 5 dalis). Taigi, įstatymas reikalauja, kad atkuriami elementai būtų 1) nustatyti tyrimų pagrindu, 2) tiksliai pakartojami arba naujai sukuriami. Suprantama, kad tuo atveju, kai atkuriamo objekto dalys yra naujai sukuriamos, reikalavimas tai pagrįsti moksliniais tyrimais neišnyksta.

Tas pats įstatymas (23 str. 4 dalis) nurodo sąlygas, kuriomis gali būti vykdomas sunaikintų kultūros paveldo objektų atkūrimas: „Stichinių nelaimių ar žmonių sunaikinti kultūros paveldo objektai išimtiniais atvejais, nesukeliant grėsmės turinčioms vertingųjų savybių išlikusioms jų liekanoms, dalims ar elementams, gali būti atkuriami, jei:

1) atkūrimo galimybė pagrįsta išsamiais istorinių šaltinių ir fizinių tyrimų duomenimis, kad būtų išvengta spėjimų;

2) objektas turi ypatingą meninę ar simbolinę reikšmę, yra itin svarbus tautinei savimonei ir kultūros paveldui puoselėti ir dera prie kraštovaizdžio;

3) atkūrimui pritaria valstybės ir savivaldybių institucijos ir visuomenė.“

Kęstučio Mikšio parengtas Kauno pilies projektas pažeidžia visus šio įstatymo reikalavimus:

a) Pristatydamas projektą jo autorius K. Mikšys teigė: „Nežinoma, kaip atrodė viršutinė bokštus dalis, koks buvo angų išdėstymas. Nuspręsta nemėginti atkurti to, kas nežinoma, o dirbti architektūrinėmis priemonėmis. Siūloma medžiaga pilies visumai atkurti – plytos [taip pat – metalas ir stiklas – T.B. pastaba]. Arčiau priėjus bus matyti vidinė erdvė. Sena bus atskirta nuo naujo. Tokiu būdu planuojame atkurti neišlikusias dalis.“ (KAUET 2009 05 22 posėdžio protokolas, www.kamane.lt, 2009 06 04). Taigi autorius deklaruoja, kad neturi tyrimais, istorinių šaltinių ir fizinių tyrimų duomenimis pagrįstos medžiagos neišlikusių dalių atkūrimui ir net nebandys ja vadovautis bei nesieks išvengti spėjimų; atvirkščiai, sieks pademonstruoti, jog atkuriama pilies dalys nėra pagrįsta istoriniais duomenimis, ir todėl nenaudos net tų duomenų, kurie yra gerai žinomi (yra žinomos medžiagos, iš kurių statyta pilis, tai, kad sienos nebuvo ažūrinės, kaip pateiktame projekte, kad gynybinės sienos viršuje ir atkuriamame bokšto aukšte buvo šaudymo angos).

b) Kauno pilis yra Kauno senamiesčio ansamblio dalis. Jokie senamiesčio pastatai nebuvo statomi su ažūrinėmis peršviečiamomis sienomis, naudojant metalinius karkasus, prie kurių tvirtinamos plytos, ir stiklą. Todėl taip „atkurta“ pilis bus modernios architektūros pastatas, kuris niekaip nederės prie istorinio Kauno senamiesčio kraštovaizdžio.

c) Projektas yra nevienareikšmiškai vertinamas visuomenės. Jį tvirtinant ignoruojami visuomenės atstovų pasisakymai: 2009 m. gegužės 12 d. Draugijos „Pilis“ pareiškimas, kad K. Mikšio parengtas Kauno pilies atkūrimo projektas neatitinka visuomenės lūkesčių, 2009 m. gegužės 19 d. dešimties LR Seimo narių pareiškimas, palaikantis Draugijos „Pilis“ poziciją, 2009 m. birželio 9 d. Kaune vykusio visuomenės susirinkimo rezoliucija, teigianti, jog „esamas atkūrimo projektas yra netinkamas“ (po šios rezoliucijos tekstu šiuo metu yra renkami parašai). Iki šių metų balandžio – gegužės mėnesių visuomenė nebuvo supažindinta su rengiamo projekto detalėmis. Kadangi visuomenės pritarimas yra įstatymo reikalavimas, jis turi būti gautas teisėtu būdu. LR Vietos savivaldos įstatymas numato, kad „gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje“ (36 str.). „Apklausa laikoma įvykusia, jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 25 procentai apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje“ (45 str. 1 d.), taip pat galima atrankinė apklausa, kurios metu „gyventojai turi būti parenkami taip, kad kiekvienas, kuris galėtų būti apklausiamas, turėtų vienodas galimybes patekti tarp apklausiamųjų“ (36 str. 5 d.). Kiek man žinoma, pagal šio įstatymo reikalavimus apklausa dėl šio projekto nebuvo vykdoma.

žymės: ,

Kaip atrodė Kauno pilis?

Šiuo metu išlikusi ir žinoma pilies pamatų dalis sudaro mažiau kaip pusę buvusios pilies. Esamas pilies vaizdas esmingai iškreipia istorinį pilies įvaizdį: tai turi būti uždaras kompleksas, juosiamas įtvirtinimų linijos – gynybinės sienos. Kol pilies yra tik griuvėsiai, esama padėtis yra natūrali. Tačiau atkūrus pilies tūrį ant išlikusių pamatų, atsirastų keistos konfigūracijos statinys – pusė pilies. Pusė atkurtos pilies yra nelogiška konstrukcija, nes tai jau nebe pilies griuvėsiai, bet dar ir ne pilis.

Todėl bet koks bandymas atkurti Kauno pilį turi prasidėti nuo moksliniais tyrimais pagrįsto pilies plano atkūrimo. Kauno pilyje iki šiol atlikti archeologiniai tyrinėjimai leidžia tikėtis, kad tai yra įmanoma, ir todėl stebina pilies projektuotojų aiškinimai, neva visa šiaurinė pilies dalis yra visiškai nuplauta Neries.

Šiaurinės pagrindinės pilies dalies sienos iš tikrųjų yra buvo paplautos ir nuvirto (tai, beje, nereiškia, kad jų liekanų negalima ieškoti). Tačiau pirmoji Kauno pilis buvo apjuosta dvejomis sienomis. Be pagrindinės pilies sienos, fosos apačioje buvo pastatyta priešpilio siena, o rytinėje pilies pusėje, dar 1,8 m žemiau, priešpilio siena buvo įrengta ir statant antrąją pilį. Šių sienų tyrimus vykdęs archeologas Algirdas Žalnierius nustatė, kad priešpilio sienų pamatai buvo įleisti žemiau Neries dugno lygio, kuris iš pradžių buvo 17 m nuo jūros lygio, o iki XX a. dėl sąnašų kaupimosi pakilo iki 20 m. 1994 m. tyrinėjimų metu buvo nustatyta, kad 21,9 m nuo rytinės pilies sienos nutolusi antrosios pilies priešpilio sienos pamato apačia buvo giliau kaip 18,50 m lygyje (4,7 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus). Tuo remiantis šios sienos tęsinio ieškota Neries nuplautoje teritorijoje ir jis surastas: „Pamato liekanos buvo rastos 3,8 m gylyje, 5 m gylyje apačios dar nepasiekta. Gauti duomenys leidžia tikėtis, kad bus galima nustatyti buvusį pilies perimetrą“ (Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais, Vilnius, 1996, p. 192).

Taigi, pirmiausia turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai, kurių uždavinys būtų surasti priešpilio sienos pamatus Neries nuplautoje pilies dalyje ir pagal juos rekonstruoti visą pilies tūrį.

žymės: ,

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos