Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-07-23

Iš susitikimo su Kauno pilies darkytojais

Antradienį, liepos 20 d., dalyvavau Kauno savivaldybėje įvykusiame eiliniame visuomenės atstovų susitikime su savivaldybės atstovais ir - šį kartą - Kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaite dėl Kauno pilies. Susitikimas įvyko Senojo Kauno draugijos iniciatyva. Nepaisant kai kurių simbolinių žestų, rodančių pasiryžimą tartis, susitikimas vyko pagal įprastą tokio pobūdžio pasitarimams principą: šuo loja, o Miliukščio-Mikaičio vadovaujamas karavanas eina pirmyn...

Apie tai rašoma šiuose straipsniuose:

Rūta Stankevičiūtė. Pilies projektas sulaukė taikytojų, Kauno diena, 2010-07-22
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/pilies-projektas-sulauke-taikytoju-289453

Naglis Puteikis. Kauno pilies sudarkymas ir panieka visuomenei, Už Klaipėdą klaipėdiečiams. Naglio Puteikio dienoraštis apie gyvenimą, politiką, paminklosaugą ir visa kita, 2010-07-21
http://puteikis.blogspot.com/2010/07/kauno-pilies-sudarkymas-ir-panieka.html

BNS. Nesutariantys dėl atstatomos Kauno pilies sėdo prie apskritojo stalo, 15 min, 2010 liepos 21 d.
http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/nesutariantys-del-atstatomos-kauno-pilies-sedo-prie-apskritojo-stalo-42-108191

žymės: , ,

2010-07-17

Žalgirio 600 metų jubiliejus: video klipai

Lenkijoje transliuojamas klipas, pristatantis Žalgirio mūšį: "1410 metų liepos 15 dieną prasidės mūšis. Vokiečių ordinas prieš Lenkijos ir Lietuvos kariuomenes. Mūšis pakeis Europos veidą. Žalgiris - 600-mečio mūšis".
O štai čia dar vienas lenkų klipas iš tos pačios serijos - minutės trukmės mitologizuotas pasiruošimas mūšiui:Antrajame klipe (pusė minutės) kariuomenės išsirikiuoja viena priešais kitą:Ketvirtasis klipas (trečiąjį čia įdėjau pradžioje) primena su žygiu prieš kryžiuočius susijusias vietoves:Yra ir lietuviškas klipas, tiesa, kiek liūdnas, žinant, kad jis skirtas taip ir nepastatytam meniniam filmui "Žalgiris - geležies diena":

žymės: , ,

2010-07-15

Didžiųjų mūšių jubiliejai: Durbė ir Žalgiris

Taigi, sulaukėme Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių. Bent jau Žalgiriui žiniasklaida skiria nemažai dėmesio. Nurodysiu tik savo interviu, nors kiekvienas susiras ir daugiau medžiagos:
Tuo tarpu Durbės mūšis buvo minimas kukliau. Ta proga išleistas Ingos Baranauskienės romaną buvo galima įsigyti renginiuose Kaupose (prie Tverų), Durbėje, Kaune ir Vilniuje, o dabar jau pasirodė ir knygynuose, įskaitant internetinius Patogupirkti.lt, Leidyklos "Žara" knygynėlyje ir kitur.

Į Durbę per Barstyčius, Apuolę, Embutę keliavome liepos 10 d. su Draugijos "Pilis" ekskursija. Kitą dieną dar lankėmės Liepojos muziejuje, kur saugomi Durbės mūšio lauke rasti radiniai. Kelionės nuotraukų į "Picasa" albumą įdėjo Saulius Maskeliūnas.

Į šią kelionę vyko ir "Init" televizijos operatorius Saulius Novikas, kuris grįžęs paruošė antrąją TV laidos "Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai" dalį.
žymės: , , , , , ,

2010-07-09

Romanas „Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“ jau ekranizuotas...

Saulius Novikas, „Init“ televizijos laidų kūrėjas, jau parengė Ingos romano „Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“ pirmąją ekranizaciją. Jo sukurtos laidos, kurioje ir man teko dalyvauti, pirmojoje dalyje skaitomos romano ištraukos ir pasakojama apie Durbės mūšio aplinkybes. Laidoje taip pat rodomos Šarūno Škimelio pieštos romano iliustracijos. Čia laida retransliuojama iš S. Noviko svetainės www.sarmatija.lt.
žymės: , ,

2010-07-03

„Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“ - istorinis romanas

Šiomis dienomis leidykla „Žara“ išleido mano žmonos Ingos Baranauskienės istorinį romaną „Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“. 184 puslapių knyga skirta Durbės mūšio 750 metų jubiliejui. Viršelį ir 18 iliustracijų nupiešė dailininkas Šarūnas Škimelis.

Su Inga pirmą kartą ir susipažinau kaip tik dėl istorinių romanų, nes ji nerašo, to kas į galvą šauna. Nors romane leistina įvykius išgalvoti, Inga siekia visų pirma išsiaiškinti visus tikrus faktus, o tik paskui prikurti tai, ko trūksta. Dirbdama tokiu būdu, ji per kokius dešimt metų vis dar neparašė romano apie Birutę, kurį rašė jau mūsų pirmosios pažinties metu, užtat viešumoje pasirodė ne vienas to rašymo „šalutinis produktas“ - moksliniai straipsniai ir paskaitos apie Kęstutį, Birutę, Vytautą ir Jogailą. Galiausiai paaiškėjo tiek iš anksto nenumatytų faktų, kad minėtas darbas „įstrigo“. Vienintelis literatūrinis kūrinys, kuris kol kas iš viso to išėjo, yra tik „Pasaka apie Birutės priesaiką dievams ir Laimos valią“, šiemet paskelbta leidyklos „Dominicus Lituanus“ išleistoje antologijoje „Istorijos apie Lietuvą“ (p. 7-18). Tad literatūrinis debiutas galbūt yra ši knyga. Ir vis dėlto romanas pasirodė taip pat šiemet, tik kita tema.

Durbės mūšiui pasisekė gimti vienu atsikvėpimu. Tiesa, Ingos darbo principai išliko tie patys, todėl romaną lydi ne tik „Autorės žodis“, kuriame su nuorodomis į šaltinius paaiškinama, koks yra romano ir istorinės tiesos santykis, bet ir atskira 36 puslapių knygelė, panašiu pavadinimu - „Durbės mūšis: istorija, priežastys, pasekmės“ (išleido „Spaudos lankas“). Tai - nedidelė istorinė studija.

Pagrindiniai romano herojai - žemaitis Girdvainis ir kuršė Dovilė - yra išgalvoti veikėjai, bet turi istorijoje žinomus tėvus. Jų kovos ir meilė įpinami į istorinį žemaičių kovų, santykių su kuršiais, sembais, žiemgaliais, kryžiuočiais ir Mindaugo Lietuva kontekstą. Apie visą tai - romane, o čia pateikiu tik trumpą jo ištrauką, kurioje aprašomas baigiamasis pačio mūšio epizodas.

Maršalo rinktinę kuršiai užgriuvo kaip kruša – kalavijais, peiliais, kirviais, netgi aplūžusiais iečių kotais! Skausmo jau niekas nebejuto, teliko begalinis noras mušti – atsiteisti už pažeminimą, už priespaudos metus!... Tačiau jie, be abejonės, būtų žuvę, jei vienas estas, balzganomis akimis stebėjęs beviltišką jų puolimą, staiga nebūtų kilstelėjęs kalavijo ir suvaręs jo šalimais pasipainiojusiam riteriui į juodu kryžiumi papuoštą nugarą.
Vokiečių eilė pairo tarsi karoliukai, trūkus siūlui. Broliai riteriai vėpsojo vieni į kitus, nebesuprasdami, kur priešai, kur saviškiai. Sklodas pabandė šaukti sembus prie savęs, bet susilaukė smūgio kirviu į krūtinę ir akivaizdžiai ne nuo svetimo, o nuo gentainio.
– Dvėsk, žiurke! – sušvogždė nuožmus karys (vėliau Girdvainis išsiaiškino jo vardą – Glandas). – Už purpurinės gelumbės rietimą pardavei mus vokiečiams – dabar galėsi visą amžinybę puikuotis purpuro dėmėmis margintu rūbu!
Jam atsakydamas, kažką žvaliai sušuko baltakis estas, – niekas nesuprato, bet viskas buvo aišku ir be žodžių. Būreliai sembų, estų, varmių ir dar kažko, apsukę žirgus, rikiavosi į gretą šalia kuršių ir Girdvainio, o tuo metu lyg viską savo kelyje nušluojanti banga nuo kalno atšvilpė žemaičiai. Girdvainis lengviau atsikvėpė.
Burhardas Hornhauzenas tiktai dabar pamatė, kas darosi dešiniajame sparne. Pamatė ir nepatikėjo. Lig šios akimirkos jis šauniai veržėsi prie pagrindinės žemaičių vėliavos su ant užpakalinių kojų pasistojusia meška, vaizduodamasis, kaip ji bus sutrempta į purvą. Kairėje pelkyne besikapanojantys danai ir švedai Livonijos magistro labai nejaudino – jo rinktinė be ypatingų pastangų kilo tvirta ir ne per daug stačia atšlaite. Deja, visas šis proveržis pasirodė veltui.
Žvelgdamas atgal per dešinį petį, Burhardas Hornhauzenas išbalusiomis lūpomis šnabždėjo:
– Švenčiausioji Mergele, negali būti!
Kariuomenės gretose vėrėsi didžiulės spragos. Kuršiai bėgo iš mūšio lauko, lenktyniaudami su estais, o pačiame sparno gale maršalo Henriko Botelio rinktinė jau buvo apsupta ir atkirsta nuo pagrindinių pajėgų.
– Ne! Mes negalim pralaimėti! – pabandė drąsinti save Livonijos magistras. – Mes persirikiuosime!
Bet priešas nedavė jam laiko. Žemaičiai spustelėjo pentinais savo nedidelius, tačiau stiprius arklėkus ir ūžtelėjo į pakalnę. Burhardas Hornhauzenas pasijuto stumiamas žemyn, ir, nepraėjus nė minutei, po žirgų kanopomis jau žliugsėjo Trumpės purvo makalynė.
Kairėje krito Šv. Jurgio vėliava. Danai su švedais blaškėsi pelkėtame lauke tarsi bepročiai, išsilakstydami net nuo dviejų trijų pagonių.
– Tiek to! – Burhardas Hornhauzenas apsuko žirgą, šaukdamas Ordino brolius. Anoje slėnio pusėje, už stovyklos, jis buvo matęs tankų liepų sąžalyną – jeigu pavyktų jį pasiekti, sumėtyti pėdas!..
Galingi riterių ristūnai risčia užbėgo įkalne, žemaičiai truputėlį atsiliko, dorodami visokią smulkmę. Burhardas Hornhauzenas pajuto širdyje augant viltį.
Štai ir liepynas! Jis įlėkė į jį visu greičiu. Svaiginamai kvapių žiedynų apsuptoje drevėje sušmėžavo iš medžio išskobtas... lyg ir moters pavidalas.
– Švenčiausioji Mergele, ačiū – tu mus apsaugosi! – džiugiai sušuko Burhardas Hornhauzenas ir užsikirto. Į jį žiūrėjo ne Ordino globėjos, o pagonių deivės veidas! O gal ne? Livonijos magistras net prisimerkė: į medį įkelta mažutė statulėlė rodėsi tokia pažįstama ir podraug tokia neįtikėtinai rūsti – tarsi jauna teisėja, beskelbianti nuosprendį.
Ir tuomet Burhardas Hornhauzenas suprato, kad tai galas, taip pat, kad jam neteks išvysti Dievo karalystės. Ne! Jį pagoniški velniai nutemps į pragarą! Traškant šakoms ir nenumaldomai artėjant jų kariuomenei, Burhardas Hornhauzenas dar pabandė perprasti, kodėl taip atsitiko: be abejonės, kažkada – ir dar ne taip seniai – lietuviai šiose žemėse šeimininkavo kaip vilkai avidėje. Bet juk jo Ordinui pavyko tiems vilkams uždėti antkaklį – bent jau vyriausiajam iš jų!
– Ir štai, bėgdami nuo lietuvių vilko, pataikėm ant žemaičių meškos... – padarė liūdną išvadą Burhardas Hornhauzenas.
Tai buvo paskutinė jo mintis. Smagiai atšvilpusi svaidomoji ietis susmigo jam į nugarą. Kitus Livonijos brolius mirtis taip pat užtiko šventajame liepyne – neišsigelbėjo nė vienas. Iš Henriko Botelio pulkų taip pat nieko neliko – iš viso 1260 metais Šv. Margaritos dieną prie Durbės žuvo šimtas penkiasdešimt brolių riterių. Paguldė galvą ir švedų kunigaikštis Karlas Ulfsonas, o eilinių knechtų niekas net nesiėmė skaičiuoti.

žymės: , ,

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos