Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2013-01-18

Apie kapitono Viliaus Juodelio aukštuosius partinius mokslus

Buvęs Vilniaus aukštosios partinės mokyklos pastatas šiandien -
Lietuvos edukologijos universiteto II rūmai.
Čia veikia Istorijos, Socialinių mokslų ir Lituanistikos fakultetai.
Žurnalisto Vidmanto Šmigelsko straipsnis „Laba diena, draugas KGB papulkininki! Skambina kapitonas Juodelis“ (Anykšta, 2012 09 02–27) ir jį lydinti medžiaga, visų pirma paties kapitono Viliaus Juodelio interviu (Vilius Juodelis: „KGB ėmė geriausius vyrus“, Anykšta, 2012 09 15) parodė ne tik įspūdingas karjeros galimybes, kurias, pasirodo, dar ir šiandien Anykščiuose bei apskritai Lietuvoje „geriausiems vyrams“ atveria buvusi tarnystė KGB (ko vertas vien faktas, kad Seimo rinkimuose KGB rezervistas Ričardas Sargūnas įveikė paskutinio KGB Anykščių poskyrio viršininko sūnų Alvydą Žalą Jaunesnįjį – koks pasirinkimas, koks asortimentas!), bet ir atskleidė liūdną faktą: pašlijusią buvusio KGB rezervo kapitono bei dabartinio Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Juodelio atmintį.
Ar tokia prasta atmintis netrukdo eiti atsakingų pareigų – atskiras klusimas. Čia tik norėčiau padėti prisiminti kai kuriuos jau istorija tapusius dalykus – ko ir kada gerbiamas direktorius yra mokęsis. Tą padaryti padeda Lietuvos ypatingajame archyve kruopščiai suarchyvuoti Vilniaus aukštosios partinės mokyklos – V. Juodelio Alma Mater – dokumentai. 

Ką gi užmiršo V. Juodelis? Per 2007 m. Savivaldybių rinkimus Vyriausiajai rinkimų komisijai nurodęs, kad 1991 m. baigė „Sankt Peterburgo politologijos institutą“, kuriame įgijo politologo kvalifikaciją, dabar duotame interviu teprisiminė, kad 1989 m. išvyko mokytis ne į Leningradą (tuo metu dar nevadintą Sankt Peterburgu), o į Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, mokėsi stacionare, o ten, sako V. Juodelis, „buvo karinė katedra ir aš jaučiu, kad man po tos katedros buvo suteiktas kapitono laipsnis“.

Prisiminti, kur ir kada gavo kapitono laipsnį, V. Juodeliui nepadėjo net V. Šmigelsko nurodytas dokumentas, kuriame jau 1989 m. išvykstantis studijuoti aukštųjų partinių mokslų V. Juodelis vadinamas kapitonu (1989 m. rugsėjo 11 d. KGB rezerve kapitoną V. Juodelį pakeitė vyresnysis leitenantas R. Sargūnas). 
Daugiau informacijos »

žymės: , , , , , , , , , , ,

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos