Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2009-07-07

K. Mikšio Kauno pilies "atkūrimo" projektas pažeidžia įstatymą


LR Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatyme „atkūrimo“ sąvoka yra apibrėžta taip:

„Atkūrimas – neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimas išimtiniais atvejais pagal nustatytas neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos vertybės išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami į pirminę vietą, tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos neišlikusios dalys ir elementai“ (2 str. 5 dalis). Taigi, įstatymas reikalauja, kad atkuriami elementai būtų 1) nustatyti tyrimų pagrindu, 2) tiksliai pakartojami arba naujai sukuriami. Suprantama, kad tuo atveju, kai atkuriamo objekto dalys yra naujai sukuriamos, reikalavimas tai pagrįsti moksliniais tyrimais neišnyksta.

Tas pats įstatymas (23 str. 4 dalis) nurodo sąlygas, kuriomis gali būti vykdomas sunaikintų kultūros paveldo objektų atkūrimas: „Stichinių nelaimių ar žmonių sunaikinti kultūros paveldo objektai išimtiniais atvejais, nesukeliant grėsmės turinčioms vertingųjų savybių išlikusioms jų liekanoms, dalims ar elementams, gali būti atkuriami, jei:

1) atkūrimo galimybė pagrįsta išsamiais istorinių šaltinių ir fizinių tyrimų duomenimis, kad būtų išvengta spėjimų;

2) objektas turi ypatingą meninę ar simbolinę reikšmę, yra itin svarbus tautinei savimonei ir kultūros paveldui puoselėti ir dera prie kraštovaizdžio;

3) atkūrimui pritaria valstybės ir savivaldybių institucijos ir visuomenė.“

Kęstučio Mikšio parengtas Kauno pilies projektas pažeidžia visus šio įstatymo reikalavimus:

a) Pristatydamas projektą jo autorius K. Mikšys teigė: „Nežinoma, kaip atrodė viršutinė bokštus dalis, koks buvo angų išdėstymas. Nuspręsta nemėginti atkurti to, kas nežinoma, o dirbti architektūrinėmis priemonėmis. Siūloma medžiaga pilies visumai atkurti – plytos [taip pat – metalas ir stiklas – T.B. pastaba]. Arčiau priėjus bus matyti vidinė erdvė. Sena bus atskirta nuo naujo. Tokiu būdu planuojame atkurti neišlikusias dalis.“ (KAUET 2009 05 22 posėdžio protokolas, www.kamane.lt, 2009 06 04). Taigi autorius deklaruoja, kad neturi tyrimais, istorinių šaltinių ir fizinių tyrimų duomenimis pagrįstos medžiagos neišlikusių dalių atkūrimui ir net nebandys ja vadovautis bei nesieks išvengti spėjimų; atvirkščiai, sieks pademonstruoti, jog atkuriama pilies dalys nėra pagrįsta istoriniais duomenimis, ir todėl nenaudos net tų duomenų, kurie yra gerai žinomi (yra žinomos medžiagos, iš kurių statyta pilis, tai, kad sienos nebuvo ažūrinės, kaip pateiktame projekte, kad gynybinės sienos viršuje ir atkuriamame bokšto aukšte buvo šaudymo angos).

b) Kauno pilis yra Kauno senamiesčio ansamblio dalis. Jokie senamiesčio pastatai nebuvo statomi su ažūrinėmis peršviečiamomis sienomis, naudojant metalinius karkasus, prie kurių tvirtinamos plytos, ir stiklą. Todėl taip „atkurta“ pilis bus modernios architektūros pastatas, kuris niekaip nederės prie istorinio Kauno senamiesčio kraštovaizdžio.

c) Projektas yra nevienareikšmiškai vertinamas visuomenės. Jį tvirtinant ignoruojami visuomenės atstovų pasisakymai: 2009 m. gegužės 12 d. Draugijos „Pilis“ pareiškimas, kad K. Mikšio parengtas Kauno pilies atkūrimo projektas neatitinka visuomenės lūkesčių, 2009 m. gegužės 19 d. dešimties LR Seimo narių pareiškimas, palaikantis Draugijos „Pilis“ poziciją, 2009 m. birželio 9 d. Kaune vykusio visuomenės susirinkimo rezoliucija, teigianti, jog „esamas atkūrimo projektas yra netinkamas“ (po šios rezoliucijos tekstu šiuo metu yra renkami parašai). Iki šių metų balandžio – gegužės mėnesių visuomenė nebuvo supažindinta su rengiamo projekto detalėmis. Kadangi visuomenės pritarimas yra įstatymo reikalavimas, jis turi būti gautas teisėtu būdu. LR Vietos savivaldos įstatymas numato, kad „gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje“ (36 str.). „Apklausa laikoma įvykusia, jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 25 procentai apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje“ (45 str. 1 d.), taip pat galima atrankinė apklausa, kurios metu „gyventojai turi būti parenkami taip, kad kiekvienas, kuris galėtų būti apklausiamas, turėtų vienodas galimybes patekti tarp apklausiamųjų“ (36 str. 5 d.). Kiek man žinoma, pagal šio įstatymo reikalavimus apklausa dėl šio projekto nebuvo vykdoma.

žymės: ,

6 Komentarai (-ų):

Anonymous Vembras rašė...

Šūviai pro šalį - visi trys.
Brėžinio štampe yra nurodytas statinio pavadinimas. Ten apie atkūrimą, rekonstrukciją ar remontą - tyla.Žiūrint į štampą - tai nauja statyba. O jai taikomi visiškai kiti reikalavimai ;)
Tokiems dalykams išduodamos įvairios sąlygos - tame tarpe ir paveldosauginės. Jose kruopščiai nurodoma kaip elgtis : ką "atsatyti" ir pan. Jei jau nusitaikėt - tuomet kelkit tas sąlygas ir bandykit anas atšaukt. Nes dabartinė "teisinė" analizė yra gan linksma - Jūs dar pritaikykit veterinarines normas. Manau irgi atsiras pažeidimų ;)

2009-07-08 17:52:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Viskas yra tikslu: oficialus projekto pavadinimas - "Kauno pilies atkūrimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams" (daugiau brėžinių žr. čia). Iš viso, Vembrai, kas čia per samprata "nauja statyba", kai statoma ant architektūros paminklo? Tai juk vandalizmas. Kokie dar kiti reikalavimai? Reikalavimas gali būti tik vienas - architektūros paminklas yra saugomas valstybės, ant jo jokie modernūs statiniai nestatomi.

2009-07-08 20:48:00  

Anonymous Vembras rašė...

Nauja statyba - tai tokia automatinė sąvoka. Yra jų ir daugiau : paprastatasis remontas, rekonstrukcija ir nauja statyba. Jei koks nors statinys rekonstruojamas ir jo plotas po rekonstrukcijos padidėja daugiau nei 10 proc. - anas automatiškai tampa nauja statyba. Ir viskas. Nėra daugiau nieko apie tai parašyta. Net jeigu tai Gedimino pilis - užmetam jai vieną aukštą - jau turėsim naują statybą. ;)
Dabar dėl Kauno pilies. Minėjau kad reikia skaityti kampinius štampus. Tai, duotuoju atveju, yra š a l t i n i s. Jame parašyta :
PASTATAS-PILIES RYTINIS BOKŠTAS SU
SIENOMIS IR BASTIONU (G 286 K)
Taigi - tai nauja statyba. Jos adresas Pilies g.17. Ką tas G 286 K reiškia - nenumanau. Gal kokia nors paveldosauginė zona. O gal ir ne. Jei tai būtų rekonstrukcija - tuomet būtų parašyta : PILIES RYTINIO BOKŠTO REKONSTRUKCIJA . Tokios sąvokos "Atstatymas" įstatymas nenumato.
Tačiau matau ir linksmesnių aplinkybių tame kampiniame štampe. Kairėje pusėje, apačioje, yra parašyta PP. Tai projekto stadija. PP reiškia "PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI". Čia, kaip čia pasakius, apmatai. Štai jeigu ten atsirastų raidės TP - tuomet jau reikėtų skubėti. O dabar, kaip jau minėjau, reikia pasikelti Projektavimo Sąlygų Sąvadą. Ir paviešinti ;) Gal ten kokia nors aiškiai antiįstatymiška ir kenkėjiška veika aprašyta? Išdavusių atsakingų pareigūnų pavardės nurodytos?

2009-07-09 10:26:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

"Jei koks nors statinys rekonstruojamas ir jo plotas po rekonstrukcijos padidėja daugiau nei 10 proc. - anas automatiškai tampa nauja statyba."

Vadinasi, ir pagal šį kriterijų jokia čia nauja statyba. Bokšto plotas nepadidėja: viršutinio aukšto restauracinės sienos nuardomos, pakeičiamos ažūrinėmis aukštesnėmis - tik tiek. Toliau jūs gudraujate: "atstatymo" savokos įstatyme nėra - yra "atkūrimo" sąvoka - iš esmės tas pats. Atkūrimą galite traktuoti kaip naują statybą, bet jeigu tai atkūrimas (o istoriniame objekte tik jis ir gali būti), tai turi būti vadovaujamasi tuo, kas parašyta nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatyme. Dėl PP įdomi pastaba, bet, nepaisant to, reikalas yra skubus, nes turi būti užbaigtas iki 2010 03 31. Tad nenustebčiau, jei kur nors stalčiuje jau guli ir TP.

2009-07-09 18:45:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Statybos įstatyme ir Statybos techniniuose reglamentuose, reglamentuojančiuose projektavimą ir statybą, nėra sąvokų "atkūrimas", "atstatymas", "restauracija". SĮ ir STR vadovaujantis net ir "tikra" paveldosauginė restauracija, jei objekto plotas padidėja daugiau nei 10 procentų, juridiškai virsta "naujo statinio statyba". Dėl TP - iš pradžių turi atsirasti Projektavimo sąlygų sąvadas, o PP - viena iš prielaidų jam gimti. Šiaip sąvadai oficialiai registruojami ir turi būti skelbiami Kauno sav. tinklalapyje.

2009-07-14 21:50:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

BAIKIT TYCIOTIS!!! kazkoki kluona sienui laikyt norit padaryt

2010-02-03 12:31:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos