Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-10-25

Raudonas sąjunginis pasas

Paso galiojimo termino pabaiga sukelia tam tikrų nepatogumų - reikia eiti užsisakinėti naują, mokėti pinigus... Be to, Lietuvoje galiojančių pasų pavyzdžiai nuolat keičiasi, ir vis ne į gerąją pusę, jei nekalbėsime apie modernias technologijas.
Turėjau 2000-aisiais išduotą žalią pasą, kuriame, be kita ko, buvo įrašyta mano tautybė - lietuvis. Mano žmona Inga 2005-aisiais jau gavo kitokį žalią pasą ir privalomą tapatybės kortelę (kurią greitai prarado, bet jos iki šiol neprireikė). Beje, bendromis pastangomis mums taip ir nepavyko sukaupti visų Lietuvos pasų pavyzdžių kolekcijos nes 2006-2008 m. buvo įvestas dar vienas "žalių" pasų variantas. Iš turinio pokyčių svarbiausia buvo tai, kad Ingos pase tautybė jau nenurodoma. Įdomu, kad tautybės nenurodymas turi savo pasekmių: 2007 m. registruojant sūnaus Eiginto gimimą, remiantis tėvų pasais, jo gimimo liudijime nurodyta, kad jo tėvas - vis dar lietuvis, o štai mama - jau be tautybės (grafoje, skirtoje motinos tautybei, padėtas brūkšnys).
Šiandien, gavęs jau naujo pavyzdžio raudoną pasą, tautybės netekau ir aš. Be to, jei ankstesnių "žalių" pasų savininkai būdavo tik Lietuvos Respublikos piliečiai, tai raudonojo paso savininkas jau visų pirma - Europos sąjungos pilietis:
Toks naujojo paso viršelis. Tituliniame puslapyje visa tai parašyta visomis 23 broliškų sąjunginių respublikų kalbomis, tad iškart po žodžiais EUROPOS SĄJUNGA, LIETUVOS RESPUBLIKA, PASAS puikuojasi ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ПАСПОРТ ir tas pats likusiomis kalbomis.
Ketvirtąjame puslapyje pateikti visų paso grafų atitikmenys visomis 23 kalbomis. Kažkuo primena tarybinį rublį, kuriame, tiesa, buvo tik 15 kalbų.
Dar galima pastebėti, kad pirmąjį raudoną sąjunginį pasą aš gavau 1989-aisiais. Tai buvo pirmasis mano pasas. Nuo to laiko turėjau laikiną Lietuvos piliečio pažymėjimą ir dviejų pavyzdžių žalius lietuviškus pasus. Dabar į mano rankas grįžo raudonas sąjunginis pasas. Tiesa, Sąjunga kita... Daugiau kalbų... Paso puslapių fone - istorinių Lietuvos vietų nuotraukos (pilys, muziejai, bažnyčios ir kiti lankytini objektai).
Savotiškai pasijutau, atsivertęs paskutinį puslapį, kuriame įdėta faksimilinė Kvedlinburgo analų ištrauka skelbia: "Sanctus Bruno... in confinio Russiae et Lituae a paganis capite plexus..." Žodžiu, pase neužmiršta priminti, kad kiekvienas šio paso turėtojas yra būtent iš tos Lietuvos, kuri kadaise užmušė šventąjį Brunoną.

Metas reziumuoti. Vladimirą Majakovskį užteks pataisyti minimaliai:
Skaitykit, pavydėkit man šios garbės,
Aš – Europos Sąjungos pilietis!

žymės: , , , ,

20 Komentarai (-ų):

Anonymous Anonimiškas rašė...

Sveikiname naujai iškeptą EU pilietį.
Gaila atssiveikinti su žaliais pasais - jie man labiausiai prie širdies.
Ypač manasis, kuriame, net du antspaudai: viename vyties žirgas su pakelta uodega, o kitame su nuleista. Kai koks ne EU pasienietis paima tokį unikalų pasą tai dažnai nusišypso ir sako, kad toks pasas neturėtų egzistuoti iš vis, nes tai neaiškus dokumentas. O aš atsakau, man jį išdavė Lietuva ir aš esu jos pilietis. Suprantu, kad ir man ateis ta diena, kai mane "suskaičiuos" kaip EU pilietį ir įteiks braškinį pasą. Tomai, ar tau negaila Lietuvos?

2010-10-25 19:01:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Pasas ne braškinis, o vyšninis, arba, kaip ta spalva oficialiai vadinama - burgundiško vyno spalvos, kuri privaloma visoms ES narėms. Yra nustatyta daug bendrų ES paso bruožų, bet tai, kad mūsiškis pasas padarytas 23-kalbis, yra jau mūsų klerkų iniciatyva, kad maža nepasirodytų: http://en.wikipedia.org/wiki/Passports_of_the_European_Union

2010-10-25 21:10:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Tai, kiek suprantu, priėmus naujų narių į ES, pasą vėl keisti reikės? :D

2010-10-25 22:46:00  

Anonymous Jurgis rašė...

Nesuvokiama, kad mokėdamas už naują dokumentą Lietuvoje, negaliu gauti įrašo, kad esu Lietuvis...bet nemokamai gaunu pagonio galvažudžio etiketę :) Būtų juokinga, jei nebūtų graudu.

2010-10-26 08:18:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

noriu būti Lietuvos pilietis, Lietuvos , noriu gimtinės-mažo Žemaitijos kaimelio, o ne Lietuvos didmiesčio;

2010-10-26 09:18:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Giliai užjaučiu, Tomai.

2010-10-26 19:41:00  

Anonymous Viktoras rašė...

"Sanctus Bruno... in confinio Russiae et Lituae a paganis capite plexus..." - ar galite išversti? - žinoma, vertimo norėčiau vis dar lietuviško:) ir visą tekstą, be daugtaškio.

O gal kas žinote, kokios ten keverzonės ant Valdovų pilies vartu užrašytos? Taip pat būčiau dėkingas, jeigu kas išverstumėte lietuviškai iš mirusiųjų kalbos.

Beje, mano nuomone, nereikėtų pergyventi, kad mus "žudikais" įvardino. Ir žinote kodėl? - ogi todėl, kad žudikas žudikui nelygu. Juk mes - lietuviai - mūsų protėviai kriksčioniškajam gaivalui pasipriešino ilgiausiai. Kažkodėl istorija linkusi nutylėti, kiek tokių brunonu Europoje buvo nugalabyta iš pat pradžių, tik pradėjus plisti krikščionybei - pačiai kruviniausiai pasaulyje religijai... Tad tuo požiūriu, mes esame "mažiausi" "žudikai" iš visų "žudikų" tarpo. Kas nors vieną galvą slibinui nukirto - tas vytis, tas kariūnas, tas gynėjas. Prie visų pavardintų naujo paso trukumų galime priskirti ir tai, kad žodžiui "žudikai" pamiršta uždėti kabutes. O Europa gręžiasi į Lietuvą, Europa Lietuvą kaip brangenybę, kaip ilgiausiai išsaugojusius seniausią žmonijos susistemintą kalbą, davusią pradžia daugeliui kitų dabartinių kalbų, ir natūralų gyvenimo supratimą sąjungoje su gamta - atranda mus naujai - tą pabrėžė ir Lietuvių kalbos instituto direktorė doc.Jolanta Zabarskaitė (žurnalas JI, 2010 Nr.43, 18 psl.) "Kad mūsų kalba mažytė, kad esame paskutiniai Europoje pagonys - tai prilygsta brangenybei". Džiugu, kad pati Europa pradėjo kratytis krikščioniškųjų pavalkų žmogui. Tad tame kontekste pabrėžimas, kad mes jau prieš 1001 metus priešinomės tiems antidvasiniams pavalkams - mums tik garbė. Na, o kabutes uždėti biurokratas pamiršo...
Pagarbiai, Viktoras B.

2010-10-31 00:42:00  

Anonymous viestaras rašė...

Viktorui:
"Sanctus Bruno... in confinio Russiae et Lituae a paganis capite plexus..." = "Šventasis Brunonas.... Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių nukirsdintas"

O ant valdovų rūmų vartų parašyta „Millennio Lithuaniae MIX–MMIX“= "Lietuvos tūkstantmetis 1009- 2009"

Ir kodėl amžinai išlys kas nors, kas bandys aiškinti kad pagonybė geriau už krykščionybę?
Visos religijos vienodai blogos.
P.S. Lietuviai nera paskutiniai Europos pagonys.

2010-10-31 07:23:00  

Anonymous Viktoras rašė...

Dėkoju už vertimus. Norėčiau tik pastebėti, jog pagonybė neturi būti prilyginama nei kriksčionybei, nei jokiai religijai aplamai. Išskyrus, galbūt, paskutiniuosius pagoniškojo gyvenimo laikotarpius. Gal kada nors istorikai ir šiaip daugelis intelektualų iš to nebedarys mikso. Kaip minimum, paprastai šnekant, pagonybė - tai gyvenimo būdas. Palieku mokslininkams ir specialistams daugiau reikšmių ir vertės pagonybei surasti. beje, kriksčionyb, kad gyvenimo būdas, taip pat stengiasi akcentuoti, tačiau labai pritemptai, nes kas krikščionybę pasirenka gyvenimo būdu, tas arba kunigas, arba iškrypelis, arba nusikaltėlis. Visi kiti - tik apsimeta dėl mados ir naudos. Bukim biedni, bet teisingi. Neaiškinu nei kas geriau, nei kas blogiau - tiesiog citavau ir konstatavau. Lai ateinančios kartos mus įvertins, nes mes šiuo laikotarpiu esam nepajėgūs to teisingai atlikti.
Pagarbiai, Viktoras

2010-11-01 08:21:00  

Anonymous incognito rašė...

Dangus griūva - pasas raudonos spalvos! Tapote tikras lietuviškas "konservatorius". Perspjovėte Landsbergį, Juknevičienę, Ažubalį kartu sudėjus. Pastariesiems vos išgirdus žodžius Maskva ar Kremlius ima paranoja, jums gi užtenka raudonos spalvos. O dėl įrašų kitomis kalbomis - hmm... jei jau pseudoreferendumo dėka įstojome į ES, ir jei yra reikalavimas rašyti asmens dokumentus visomis ES kalbomis (kuo abejoju) tai nieko čia nepadaryti.

P.S. Niekaip iki šiol nesuprantu, kaip tautininkai turėję savo veidą, savo ideologiją, savo rinkėją galėjo viso to atsisakyti ir susijungti su TS-LK? Juk konservatorių praeities nesąmonės ir klaidos tapo ir jūsų klaidomis?

2010-11-02 13:03:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Tai, kad pasas yra raudonos spalvos, kurios Lietuva neturi teisės keisti, yra tik maža detalė, beje, nieko bendro su Maskva neturinti, išskyrus mažytę simbolinę paralelę. Istorija sukasi spirale.

2010-11-02 16:07:00  

Anonymous Viktoras rašė...

Žvilgterkit į Tomo pateiktą nuorodą. Lietuvos pasas nėra nei raudonas, nei raudoniausias iš visų Europos Sąjungos pasų. Raudoni tik Latvijos ir Italijos pasai. Išsiskiria Vokietijos, Čekijos, Graikijos ir Maltos pasų spalvos - jos į melsvumą. Kaip manote, kodėl dominuojanti ES pasų spalva turi raudonos spalvos?

2010-11-03 12:33:00  

Anonymous Žygeivis rašė...

Lietuvos Valstybės "išvalstybinimas" ir pavertimas ES marionete (visų pirma didžiųjų šalių: Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos) yra naudingas:

- mūsų vietiniams oligarchams ir "politikos elitui" (laisvai perkelia savo "prichvatizuotus" kapitalus į žymiai saugesnius Vakarus; esant reikalui "pasiremia" ES kokia nors direktyva ir pan.);

- Vakarų šalių oligarchams (gavo pigią kvalifikuotą, ne musulmonišką darbo jėgą ir mūsų rinkas; sunaikino savo konkurentus Lietuvoje - ypač žemdirbius ir žvejus);

- pederastams ir kitiems iškrypėliams (ES juos gina kaip savo "brangiausią turtą");

- "persidažiusiems" kompartijos nomenklatūrininkams ir kagėbistams (ES gina jų "žmogaus teises" ir neleidžia nuteisti, kadangi komunizmo nusikaltimus ES atsisako prilyginti nacizmo nusikaltimams - ir tai natūralu, kadangi ES šalyse vietinės kompartijos pakankamai įtakingos, o ES šalių žydų diasporos irgi "nemiega", kada pajudinamos bolševizmo-komunizmo "ištakos");

- mūsų "elitui" (pati aktyviausia - vadinasi ir pati pavojingiausia "elitui" - visuomenės dalis išvyksta ieškoti "geresnio gyvenimo" į užsienius, tuo pačiu sumažėja socialinė įtampa ir bet kokios galimybes pakeisti esamą išsigimusią sistemą);

Manau, šį liūdną sąrašą galima pratęsti ...

2010-11-03 13:47:00  

Anonymous Rūta rašė...

Įdomu, o kodėl ES pasirinko raudoną spalvą pasams? Kodėl ne mėlyna su auksinėmis žvaigždutėmis?

2010-11-03 16:33:00  

Anonymous Viktoras rašė...

Manau, kad tam yra gili "šaknis".

2010-11-04 13:18:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Žygeivis

Seimo komitetas nusprendė, kad tautybės pase nereikėtų rašyti
http://www.lrytas.lt/?id=12736718571271859462&view=6

Vidaus reikalų ministerija apmovė parlamentą
http://www.mediabv.lt/res_zinpr_det.php?id=3658

Štai esmė:

"Seimui pradėjus svarstyti Paso įstatymo pataisas paaiškėjo, kad naujo pavyzdžio pasų blankai jau atspausdinti. Taigi įstatymą reikia ne rengti, o priderinti prie naujų dokumentų.

Pasų blankų prispausdinta visiems metams į priekį. Jų užteks iki pat 2007-ųjų. Vidaus reikalų ministerijos atstovai per Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdį neslėpė, kad parlamentarai turėtų atsisakyti savo pataisų, nes naujų dokumentų blankų spausdinimas atsiėjo milijonus. Dešinioji opozicija siekė, kad pasas kaip ir anksčiau vadintųsi Lietuvos respublikos piliečio pasu bei kad būtų dedamas tautybę rodantis spaudas.

Subyrėjusios koalicijos atstovai socialdemokratai ir "darbiečiai" primygtinai stumia savas Paso įstatymo pataisas, kurias pateikė "darbietis" Saulius Bucevičius. Jos iš esmės priderintos prie pagamintų dokumentų."

2010-11-06 14:49:00  

Anonymous Donatas rašė...

Man raudona spalva primena mūsų Kunigaikštystės vėliavą, o žalia - žaliąją Pranašo vėliavą, paimtą prie Vienos 1683 m. sumušus turkus ir pasiųstą popiežiui dovanų...

2010-11-16 16:39:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Viestaras rašė - išvertė iš lotinų kaslbos: "Sanctus Bruno... in confinio Russiae et Lituae a paganis capite plexus..." = "Šventasis Brunonas.... Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių nukirsdintas". Gal kokį 10 kartų tas vertinys skambėjo iš Bublausko burnos... Buvau beveik patikėjęs, tačiau...

Vikipedijoje (http://lt.wikipedia.org/wiki/Rusija) skaitome: "Pirmoji didelė slavų valstybė regione buvo Kijevo Rusia, susikūrusi apie 850 m. [...] XIV amžiuje, nors ir mongolų kontroliuojama, sustiprėjo Maskvos kunigaikštystė".
Kaip besuktum - galai nesueina: Kijevo Rusia nėra Rusija, o Maskvos kunigaikštystė - kaip Rusijos valstybės prototipas - sustiprėjo tik XIV a. Tai arba vertimas iš lotinų kalbos yra netikslus (toks pasakymas greičiausiai per švelnus), arba lotiniškas tekstas yra klaidinantis falsifikatas - 1009 metais negalėjo būti nei Rusijos ir Lietuvos sienos, nei šių valstybių pasienio ruožo. Kadangi nei Lietuvos - Mindauginės Lietuvos, kaip tokios valstybės, nei rusijos valstybės taip pat nebuvo. Žinoma, kad 998 m. Rasai skilo į pietinę ir šiaurinę dalis. Nuo 998 m iki 1009 m, kai, atkeliavo Brunonas, Rusijos valstybė per 11 metų negalėjo susikurti ir būti žinoma anų laikų pasauliui - juk ne be reikalo sakoma, kad ir Maskva ne per 3 dienas pastatyta. Ta legenda su nukirsdintu Brunonu labai mistifikuota.

Gal gerb. Tomas galėtų išaiškinti šį galvosukį? Ačiū.

2011-01-25 13:29:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

ka reiskia Lietuvos pase lenkiskas uzrasas-polska vitvorne popieruv vartosciovich-,ar tai kad jis galioja lenkijoj?
senesniuos pasuos sito nebuvo

2012-02-13 19:04:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Viestaras Viktorui rašė "Ir kodėl amžinai išlys kas nors, kas bandys aiškinti kad pagonybė geriau už krykščionybę? Visos religijos vienodai blogos" - rašė net neperskaitęs iki galo, ką Viktoas parašė. O Viktoas rašė:...tą pabrėžė ir Lietuvių kalbos instituto direktorė doc.Jolanta Zabarskaitė (žurnalas JI, 2010 Nr.43, 18 psl.) "Kad mūsų kalba mažytė, kad esame paskutiniai Europoje pagonys - tai prilygsta brangenybei". Šiuo atveju "kas nors išlindęs" yra anonimiškasis "viestaras", o ne Lietuvių kalbos instituto direktorė doc.Jolanta Zabarskaitė.

2013-01-16 14:55:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos