Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-12-16

Istorikų diskusija apie istoriją, demokratiją ir holokaustą

Trečiadienį Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Istorijos fakultete įvyko istorikų diskusija „Istorija ir demokratija“. Diskusiją surengti paskatino pastaruoju metu plačiai komentuojamas istoriko Petro Stankero straipsnis, dėl kurio autorius buvo apkaltintas holokausto neigimu ir net pradėtas iki teisminis tyrimas. Į diskusiją buvo pakviestas ir skandalo centre atsidūręs P. Stankeras.

Kadangi buvau šios diskusijos iniciatorius, pradžioje trumpai pristačiau jos sumanymo aplinkybes. Dėl reakcijos į P. Stankero straipsnį susidariusi situacija paskatino iškelti visai istorikų ir Lietuvos visuomenei svarbius klausimus. Ar mes gyvename demokratinėje visuomenėje, kur istoriko atsakomybės ribos? Ar istorikas turi teisę pats aiškinti savo pažiūras? Kas yra holokausto neigimas ir holokausto neigėjas?


Istorikų bendruomenėje susiklostė slogi atmosfera. Iki šiol kalbėdamasis su kolegomis, pajutau baimę viešai pasisakyti šia tema, o kartais net kalbėtis apie ją, tačiau kalbėtis šiomis temomis reikia. Keista, kad dėl vieno neatsargiai suredaguoto sakinio tam tikriems aktyvistams sukėlus skandalą, visi P. Stankerą „holokausto neigėju“ vadinantys kritikai komentuoja tik tą sakinį, ignoruodami paties autoriaus paaiškinimus ir jo paties reiškiamą poziciją, kuri jiems tiesiog neįdomi. Istoriko atleidimas iš darbo taip pat organizuotas nepaprastai greitai, grubiai, nesigilinant į jokias aplinkybes ir nediskutuojant. Tad ši diskusija ir sumanyta, siekiant paskatinti istorikų bendruomenę aiškintis, kas įvyko, paskatinti apie tai kalbėtis.

VPU Istorijos fakulteto dekanas prof. Eugenijus Jovaiša pastebėjo, kad P. Stankero straipsnis „Veide“ yra parašytas neatsakingai. Nekalbant apie skandalą sukėlusį sakinį, pats straipsnio tonas, jo pavadinimas yra netinkamas plačiajai auditorijai. Dėl to esama ir autoriaus, ir redakcijos kaltės. Tačiau tai nepateisina kilusios reakcijos. Atleidimas iš darbo, ikiteisminis tyrimas, karingi pasisakymai viešojoje erdvėje verčia susirūpinti demokratijos padėtimi Lietuvoje. E. Jovaiša nurodė ne vieną neatsakingo kalbėjimo apie istoriją pavyzdį, kuriais gali būti įžeisti įvairių tautų jausmai, tačiau dėl to kažkodėl nekyla tokio ažiotažo. Tai gal mums reikėtų steigti kokį nors lietuvišką Vyzentalio centro analogą – kokią nors Lietuvos tyrumo draugiją, kuri sektų spaudoje pasirodančius netinkamus pasisakymus apie Lietuvą ir persekiotų jų autorius? – ironiškai klausė E. Jovaiša. Jo įsitikinimu, demokratinėje visuomenėje turi vykti sąžiningos ir atviros diskusijos. Kartu E. Jovaiša pasidžiaugė, kad viešojoje erdvėje pasirodo ir blaivesnių situacijos vertinimų, kaip, pavyzdžiui, diskusijos dieną portale Delfi.lt paskelbtas Ramūno Bogdano straipsnis, kurio kai kurioms mintims ir jis norėtų pritarti šioje diskusijoje.

Dr. P. Stankeras papasakojo, apie skandalą sukėlusio straipsnio atsiradimo aplinkybes. Jis dar kartą patikino, kad holokausto neneigė ir neneigia. Apie jį yra užsiminęs ir ankstesniuose savo straipsniuose „Veide“. Antai 2008 m. lapkričio 10 d. straipsnyje „Krištolinė naktis, virtusi pragaru“ rašė apie žydų pogromą nacistinėje Vokietijoje 1938 m. ir pastebėjo, kad po šio pogromo „kitas represijų etapas buvo holokaustas“. 2010 m. sausio 25 d. tame pačiame žurnale paskelbtame straipsnyje „Osvencimas – mirties fabrikas“ P. Stankeras plačiau rašė ir apie kai kuriuos prieštaringus holokausto aukų skaičiaus vertinimus. Skandalą sukėlęs sakinys jo paskutiniame straipsnyje atsirado dėl to, kad, rašydamas savo straipsnius, jis dažnai išsiplečia, šiuo atveju pirminėje straipsnio versijoje buvo parašęs 50 tūkst. spaudos ženklų apimties tekstą, o „Veido“ redakcija reikalauja neviršyti 9 tūkst. spaudos ženklų. Taigi, parašytą straipsnį teko ženkliai trumpinti, nebeliko vietos nei nuorodoms į šaltinius, nei platesniems paaiškinimams. Taip betrumpinant vienas sakinys ir buvo netinkamai suredaguotas, dėl to jame atsidūrė ir tokie logiškai nesusiję teiginiai, kaip suabejojimas Niurnbergo proceso metu įvardintu 6 milijonų holokausto aukų skaičiumi, ir pastebėjimas, kad nėra surastas A. Hitlerio pasirašytas nurodymas naikinti žydus. P. Stankeras dar kartą apgailestavo dėl šios klaidos, davusios pretekstą dar kartą Lietuvos vardą sieti su holokaustu.

Diskusijoje kalbėjęs Antrojo pasaulinio karo tyrinėtojas dr. Arūnas Bubnys teigė, kad jis supranta, jog P. Stankeras abejojo ne dėl holokausto, o tik dėl nurodomo aukų skaičiaus, bet dviprasmiškai skambančias vietas, jo manymu, autoriui derėtų plačiau paaiškinti ir pakomentuoti visuomenei – tai galėtų nuraminti aistras. P. Stankeras su tuo nesutiko. Savo poziciją dėl holokausto jis jau paaiškino, o tolesnis jo rašymas ta tema galėtų tik duoti pretekstą toliau eskaluoti šią temą, tuo tarpu aistroms jau metas būtų nuslūgti.

Istorikas dr. Darius Vilimas linkėjo stiprybės P. Stankerui, kurio persekiojime įžvelgė demokratinių teisių pažeidimą. Jis siūlė gintis teisinėmis priemonėmis, nes toks atleidimas iš darbo negali būti teisėtas. Prisimindamas savo tyrinėjamo laikotarpio, XVI–XVII amžių, realijas, jis siūlė sekti to meto bajorų pavyzdžiu, kurie, jeigu kas nors jėga priversdavo juos užpuoliko naudai atsisakyti nuosavybės teisių į savo dvarus, kitą dieną skubėdavo į teismą pareikšti protestą. P. Stankeras informavo, kad dar tą pačią dieną jis atšaukė savo atsistatydinimo pareiškimą, išgautą darant spaudimą, ir raštu pareikalavo grąžinti jį į tarnybą, tačiau tik neseniai gavo atsakymą, kad jo prašymas nebus tenkinamas. Tačiau galimybes gintis teisme riboja advokatų paslaugų brangumas. Vis dėlto P. Stankeras yra pasiruošęs rasti būdų apginti savo interesus.

Diskusijos dalyviai pastebėjo, kad šioje situacijoje P. Stankero byla kuria precedentą, kuris gali būti panaudotas veiksmams ir prieš kitus istorikus. Diskusijoje buvo kalbama ir apie kartais neatsakingai eskaluojamą Lietuvos atsakomybės dėl jos teritorijoje vykdyto holokaustą temą, panašų žydų šaudyme ir gelbėjime dalyvavusių lietuvių skaičių, istorijos politizavimo, panaudojimo tautų kiršinimui ir atskirų grupių interesams apraiškas. Pažymėta, kad kilęs skandalas dėl holokausto neigimo yra išpūstas tuščioje vietoje, nes Lietuvoje nėra nė vieno istoriko, kuris neigtų holokaustą ar abejotų šia žydų tautos tragedija Antrojo pasaulinio karo metais.

žymės: , , , ,

43 Komentarai (-ų):

Blogger Unknown rašė...

Bet jei renginyje nebuvo NK95 merginų, tai mano galva šį renginėlį derėtų pavadinti pseudoistorikų fašistinių raganių šabašu. Vyrai, nelegitimu.

2010-12-16 15:09:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Nebuvo. Bet ar pastebėjote, kad paskutiniame savo opuse Nida Vasiliauskaitė ištarė neįtikėtiną frazę "Aš - lietuvė"? Tiesiog neįtikėtina, kokiai aukai žmogus gali rįžtis, kad tik įgytų teisę prisiimti atsakomybę už holokausto nusikaltimus. Juk anksčiau jai bet kokia tautybė tebuvo kenksmingas mitas ir chimera...

2010-12-16 15:30:00  

Anonymous vincas rašė...

Ponas Tomai gal galetumete surasyti p. Stankero isleistu darbu sarasa ir kiek jis prisidejo renkant medziaga persekiojant Lietuvos policininkus keliant jiems bylas , ir kas is istorijku pries Stankera dirbo VRM archyve

2010-12-16 16:46:00  

Anonymous tikras lietuvis rašė...

Pradžia minties inkvizicijos buvo puolimas prieš komentatorius.

2010-12-16 17:10:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Ka ir reiikeio iroditi kad Lietuvos valdishki universitetai ruoshe advokatus sugebanthius phaktus deilioti reiikema kriptim ir tai dariti kai ka nutilint kai ka pagrazhinat kai ka paneiigent pavizdzhiui phakta. Ir dar tu valdishku universitetu darbininkai dar gina savo kurini. Ishmetima ish valdishkos tarnibos uzh tokius darbus tikrai vertinu teiigemai. Tai butu kulturos pamoka istorikam kurie verthesi advokatura politika ir t.t. ir klaidinantheii save ivardina kaip istorikas.

2010-12-16 17:17:00  

Anonymous Stebėtojas rašė...

Manau, kad tiesą apie praeitį gali ieškoti visi, kas domisi praeitim, kam tai yra aktualu ar svarbu - ir tam nereikia kviestis nei NK95 merginų, nei visų istorikų istoriko profesoriaus, dažnai kriuksinčio šou laidose. Pastarojo veikla net ir subtyliai vagiliaujant internetinių puslapių kurime, negresia nei išmetimu iš darbo, nei kitom sankcijom, nei cype. Pagarba Tomui B., Petrui S. ir kitiems, kurie ieško atsakymų, kokia ta mūsų lietuvių ir žmonijos praeitis buvo. Tomis paieškomis jūs, gerbiamieji, ir rizikuojate, nes jūsų tyrinėjimų sritis nėra matematika, fizika, astronomija, biologija... Jūs tyrinėjate praeitį per politinę prizmę, o tai, jei tyrinėjimai neatititinka šventojo rašto, dievo ir jo išrinktosios tautos nubrėžtų ar brėžiamų politinių gairių - yra pavojinga. Tad klausimas ir atsakymas aiškus - daug kas priklauso nuo pasirinkimo - kas kriuksi, yra kriuksinčiųjų pusėje ir prie lovio, o kam tiesa svarbiau - tų kelias nėra lengvas, jie gan dažnai galo su galu nesuduria, yra išmetami iš darbo, prieš tokius organizuojami intensyvūs puolimai ir tt. Žinomos tiesos...

2010-12-17 07:25:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

"Laisvas laikraštis" paskelbė visą
Dr. P. Stankerio straipsnį.

2010-12-17 10:55:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Apie politine prizme tai ira aukso zhodzheii. Lietuvoi susikures paprotis kurio shaknis ira labai gilios tai moksla pateiikti per politikos prizme. Susikurusi Lietuvoi gigantishka kultura kuri sako kad mokslas turi paklusti politikai. Valdishku universitetu darbininkai Lietuvoi sukisha i dvideshimtmethiu studentu galvas kad pas studentus politinis tikslas tampa pirmu o mokslas turi paklusti politinem tikslui. Paseikmeis liudmos tu dvideshimtmethiu zhinios panashios i subireiusiu laikrodzhiu mekhanizmus. Kada ta laikrodi papurtai tai ish jo pasigirsta kashkokietai phantomineii nesuprantami garsai. Taip kad kada ponas Stebeitojau zhvelgsite i kita puse ir aishkinsite kash ka apie ja pravartu butu pasizhiureiti i savo puse.

2010-12-17 17:35:00  

Anonymous tikras lietuvis rašė...

Stebėtojui ir Dar kartai.

Nesutinku, kad dabartinis praeities nagrinėjimas yra politinis.
Manyčiau, kad kaip tik jis yra ir turi būti objektyvus, o ne politiškai angažuotas.
Jei kas sako, kad istorijos nagrinėjimas yra politinis, tai turi konkrečiai nurodyti kur, kas ir kaip yra politizuojama.
Kitaip gaunasi eilinis pliurpalizmas - politinis, beje, nes būtinai norima paneigti, prisegant etiketę. Tik be įrodymų, o kaip tik juose ir yra visa esmė.

2010-12-22 16:46:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Pavizdzhiui phakto paneiigimas. Nebuvo jokios Lietuvos SSR buvo LTSR. Paneiigimas butent suseias su politineis ideologios prizme per kure zhvelge perainamo modelio istorikas i istoria. Tai butu kaip pavizdis. Pereiinamo modelio istorikas butu kaip tarpinei grandis tarp taribinio istoriko ir istoriko. Taip kad dar karta pasakisiu kad Lietuvoi sheii dienai neira istoriku. Ira taribineii istorikai dar uzhsilike ir pereiinamo modelio istorikai. Toke kulturos tikrovei Lietuvoi sheii dienai.

2010-12-23 00:09:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Tikram lietuviui. Ar jūs sutinkat, ar ne, tačiau pats praeities tyrinėjimas tyrinėjant tik raštus, bet pamirštant kas-kada-kaip-dėl ko-kažkur užrašėrašė, ir vertinant apeinant esminius klausimus, jau pats savaime suponuoja supolitinimą. Reikia konkretumo? Prašau. Turbūt žinote tokią gerbiamą Jūratę Statkutę-Rosales? Ji labai paprastai paaiškino istorikams ir neistorikams apie praeityje sufabrikuotus, sufalsifikuotus praeities įvykius, kurie po to istorikų labai sėkmingai tiražuojami ne vieną šimtmetį. Ta pati sako Jonas Trinkunas, kaip krikščionybės kareiviai degino iš dar gilesnės praeilties likusias knygas, keitė šventes, prievartavo žmones pamiršti, kas anjksčiau buvo, keitė pavadinimus ir tt. Paklauskit savęs - kodėl mokslo ir žinių gavę istorikai nesigilina ir neklausia "kodėl?", neieško atsakymų, o tik tiražuoja ir daugina apgaulę? Mano supratimu, tai, ką rašo "Dar Kartą rašė...", teigdamas, kad nebuvo jokios Lietuvos SSR, o buvo LTSR - aplamai nevertinu nei kaip klausimo, nei kaip diskusijos - tas pats, kaip klausti, ką labjau išsiterlijai į pelkę įkritęs - ar kairę, ar dešinę koją? Koks skirtumas koks bus atsakymas? Klausti reikia, kodėl taip atsitiko, kokie socialiniai, politiniai, gamtiniai, globaliniai ir kitokie procesai įtakojo, kad kažkada buvo atsiradę kažkokie dariniai LSSR ar LTSR, kokie procesai įtakojo, kad nuo pat karaliaus Vytauto laikų Lietuva nyksta, o šiuo metu sparčiausiai ir tt. Jeigu sugebetumėte - pateikite ne teorinius pamąstymus, bet realius pasiūlymus, kaip tuos procesus sustabdyti. Konstatuoti tik praeities faktus ir visaip, taip pat ir supolitintai, juos interpretuoti, - ne mokslo žmogui tinkamas darbas. Manau, kad daugiau konkretikos nesunkiai ir patys rasite. Jeigu žinoma, panorėsite.

2010-12-23 16:04:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Jus sakote koks skirtumas kaip buvo. Pagal jus galima ir taip ir taip parashiti bet pala o kodeil ne parashiti kaip buvo. Bet tai padariti ira turbut ne paprastai sunku nes kai kuriu taremu istoriku prota ira uzhvaldzhiusios ideologios ir deia tai ira tai ka Lietuva sheii dienai turi.

2010-12-24 04:47:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Kodėl neparašyti kaip buvo? - iš tiesų - tai labai paprasta, net ir aukštųjų mokslų baigti tam nereikia - aprašai, ką stebi. Protėviams, kurie sugebėjo fiksuoti ženklais, simboliais, rūnomis, akmeniniais statiniais ir piliakalniais, ir tt. neiškraipydami tikrovės, turėtume būti labai dėkingi už tai - mes turime iš ko mokytis. Dabarties žmonėms realiai tikrovę atspindėti sunkiai besigauna. Dauguma rašančiųjų aprašo ne tai, ką stebį, o tai, kaip suvokia. Net ne tai ką suvokia, o aprašo taip, kaip kažkam labai reikia, aprašo tik pasaulio valdančiųjų požiūrį... - ir gaunasi net ne kičas, o visiškas falsifikatas n-tame laipsnyje. Toks realybės paslėpimas, iškreipimas, pavertimas apgaule yra ne kas kita, kaip viena iš daugelio politikos rūšių - tai ne mokslas apie praeitį, ne praeities tyrinėjimas, o tik politikavimas ir tam tikros politikos formavimas. Pasaulio politikos formuotojai ir pasaulio valdantieji to ir siekia. Jiems labai naudinga, kad visi kuo daugiau iš patrankų šaudytų į žvirblius, taip visiškai neracionaliai, neefektyviai ir neekonomiškai eikvodami savo dvasinius, intelektualius, energetinius, finansinius ir laiko resursus neesminių dalykų nagrinėjimui. Tarkim, 10 istoriku per pusmetį išsiaiškintų, kaip iš tiesų turi būti - LSSR ar LTSR. Na ir kas iš to? ar pačiam dėl to gyvenimas žymiai pagerėtų? Ogi niekuo nepagerėtų, netgi priešingai - pats per mokesčius turėtum tuos "tyrinėtojus" visą pusmetį išlaikyti, jiems mokėti darbadienius, užmokėti už jų mokslinius laipsnius ir tt. - grynas nuostolis. Iš esmės tą ir turime - bumlauskininkai seka mums legendas apie tai, kad mes esame ne kas kitas, tik praeito šimtmečio artojėliai nuo žagrės... Ar jauti, kaip esi programuojamas nekartoti protėvių žygių, pamiršti jų dvasios jėgą? Gi kiti ale-bumblauskininkai vis seka ir seka biblijines pasakėles, o milijonai, milijardai suklaupę ant kelių tiki tuo, žegnojasi, mušasi į krūtine jausdamiesi kažkokiam tai mistiniam sutvėrimui neapsakomaikalti, nors ir nenusikaltę... O jeigu taip tie suklaupę milijardai, visdėlto, imtų ir atsistotų ant savų kojų, manau, kad iškrypėliškas šių dienų pasaulis ne tik sudrebėtų, bet ir akimirksniu pasikeistų į gerą - su tokiu žmonijos pabudimu palyginti, Spartako sukilimas būtų lyg vaikų žaidimas. O šiandien ką mes švenčiamę? - džiaugsimės užgimusiu kristumi tardami sviestą-sviestutą šventas kalėdas? - ar, visdėlto, išdrįsime pasakyti, kad Kučios ir Kalėdos yra senosios-doringos-dvasingos civilizacijos palikimas mums, nes mūsų protėviai šias šventes šventė ilgai iki krikščionybės, iki judaizmo - tų religijų net užgimusių dar nebuvo. Bet ar išdrįs mūsų profesoriai istorikai, etnologai ir kitų rūšių specialistai gilintis į praeitį su savo tokiu nepilnavertiškumu, ar išdrįs ieškoti, kaip ten iš tiro buvo, o ne kaip mums jėga primetė ir priverstinai šeria falsifikatais ne vieną šimtmetį ir tūkstantmetį? Gerbiamasis, į savo klausimą jus pats ir atsakėte - deja, daugumos jų protus yra užvaldžiusi keliaveidė ideologija - tad tie propesoriai nei ankstesnės realybės, nei dabartinės realybės nei su akiniais, nei su mikroskopais, nei su teleskopais nebesugeba pamatyti - ta prasme jie yra absoliučiai akli propesoriai. Tad liekame mes: aš, tu, jis, ji, gerbiami istorikai Tomas B. ir Petras S., dar vienas kitas. Tad svekinu jus visus, gerbiamieji, ne su pasakų kristaus gimimu, o su mūsų protėvių ir mūsų šventėmis - Kučiom ir Kalėdom, linkėdamas tai, ko ir senoliai linkėdavo: supratimo, atjautimo ir visokeriopos gausos.

2010-12-24 17:18:00  

Anonymous tikras lietuvis rašė...

Dėl Statkutės.
Ji klysta, nes viską, kas buvo dar indoeuropietiška, pripaišo baltų gentims (lygiai kaip jos pirmtakas Gedgaudas, kuris taip parašė: todėl nebuvo tai indoeuropietiška, kad indoeuropiečiai jau prieš 1500m. išmirė - stovėjo, jis, matote, su chronometru :)).
Priimu tik tą momentą, kad istorijoje gali knistis visi, nors rezultatai tai vis tiek bus geresni pas tikrus istorikus.
O tas Dar kartą yra visiškas sapnas. Ir dar antilietuviškas, be to. :)

2010-12-25 02:51:00  

Anonymous tikras lietuvis rašė...

Anonimui.
Tikrai lietuviška šventė tėra Naujieji Metai (saulėgrįža).
O Kūčios jau yra prisitaikymo prie krikščionių tvarkos šventė. Kalėdos, manau, Lietuvoje nėra populiarios. Kūčias šventė visi visais laikais (turiu omenyje ir tarybinius).

2010-12-25 02:55:00  

Anonymous tikras lietuvis rašė...

Dar apie gudus ir pan.
Geriausiai šią teoriją sutaršo, manau, tas leningradietis, kuris sako, kad rusai kilo iš lietuvių. Tik su tokiu pataisymu, kad tada nebuvo nei rusų, nei lietuvių - tiesiog mūsų protėviai dar palaimingai gyveno indoeuropietišką gyvenimą (nemėgo valkiotis, tupėjo sau miškuose, todėl ir nekito), o slavai darėsi iš nuo tų indoeuropiečių atskilusių ir su sutiktomis gentimis persimaišiusių.
Netgi, pasirodo, dar net rusų valstybės susidarymo metu buvo indoeuropiečių, kuriuos kai kas priskiria baltams ir kuriuos caro opričnikai tol žudė, kol jie persivertė į rusus. Visa tai rodo, kad dabartinės Rusijos žemėse slavai rusėjantys gyveno pramaišiui su indoeuropiečiais (nepersimaišiusiais) net iki Maskvos valstybės, kas dar kartą įrodo, kad jokios rusų tautos iki Maskvos valstybės nebuvo, o buvo atskiros vietos rusėjančių slavų (miestai bei apylinkės su sava valdžia), todėl Ukraina ir Baltarusija galutinai ir nesurusėjo, nes rusai darėsi, kaip ir rašė tas leningradietis, toliau besimaišydami su gretimomis tautomis, pvz., tatarščina. O ukrainiečiai (rusėnai) ir baltarusiai (ir gretimos rusų žemės) daugiau bendravo su europiečiais.

2010-12-25 03:11:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Tikras lietuvi, į paties klausimus, iškeltus keliuose komentaruose, atsakysiu vienu komentaru jei pavyks - trumpai glaustai, nes ilgesni komentarai nepriimami, automatiskai atmetami. Beje, as nesu "Anoniminis", o esu "Stebetojas", tik man niekaip nesigauna tuo vardu pasirayti antrakart - nepriima, vis atmeta, tad einu lengviausiu keliu... Tikras lietuvi, paties citata "Geriausiai šią teoriją sutaršo, manau, tas leningradietis, kuris sako, kad rusai kilo iš lietuvių. Tik su tokiu pataisymu, kad tada nebuvo nei rusų, nei lietuvių - tiesiog mūsų protėviai dar palaimingai gyveno indoeuropietišką gyvenimą..." yra aukso verti. Taciau jei pasakei a, turėtum tarti ir b. Jei sutikai, kad ankstesniais laikotarpiais nebuvo lietuvių ir rusų, tik indoeuropiečiai, tai ženk dar toliau savo mąstyme ir suvokime ir pripažink, kad dar anksčiau nebuvo nei indoeuropiečių, nei baltų - buvo tik žmonės, kalbantys viena visiems suprantama kalba, kurią geriausiai suprastų dabartiniai lietuviai. Koks skirtumas kas su kuo anuomet maišesi, jei vistiek jie ta pačia kalba kalbėjo? Šiais laikais taip pat žmonės maišosi - lietuvoj pilna tamsaus gymio lietuvių, o užsieniuose mūsų tautiečių. Tačiau dabar dominuoja kita ir susikalbama kita dabartine tarptautine kalba - anglų, o ne ana, senoviška lietuviška kalba. Kad rašytiniai šaltiniai sąmoningai ar nesąmoningai buvo falsifikuojami, tas nekelia absoliučiai jokių abejonių, turint omenyje, kad ištisos bibliotekos su praeities raštais buvo sudegintos, sunaikintos. Tą pastebi Statkutė, tą įrodo Trinkūnas, tą įrodo oficialiuose istoriniuose vadovėliuose niekur neminimas Rasų imperijos-Rasų civilizacijos laikotarpis. Rasai jokiame istoriniame vadovėlyje neminimi- taip lyg vykdant Romos imperijos ir jos krikščioniškųjų ideologų priesakus-nurodymus: Rasų civilizacija pralaimėjo, nes buvo taikinga civilizacija, neatsilaikė, o mes lietuviai - buvome paskutinis pasipriešinimo tam romėnų gaivalui bastionas. Ir neatsilaikėme ne prieš kryžiuočių ginklo jėgą, o dėl romos kriksšioniškųjų ideologų ir strategų apgaukles, pirmiausia - padarant krikščionišku šventuoju Kijevo Rasų nusikaltėlį valdovą, vėliau supjūdant pusbrolius Vytautą ir Jogailą ir tt. Juk LDK ištakos - Rasuose... Tačiau nors oficialiai istorijos "mokslas" nepripažįsta buvus Rasus, mūsų visuomenės istorinė atmintis labai stipri - nors ir apipynę legendomis ir visokiais neesminiais dalykais, bet švenčiam Rasų - tos buvusios galingos ir doros visuomenės atminimą ir šiandiena. Lietuviai iš gilios praeities yra išlaikę ir kitas šventes - Kučias, Kalėdas, Velykas. Tam tikri prieššventiniai periodai Adventas, Gavėnia... - tai mūsų praeities turtas, išsaugotas iš tų laikų, kai nei krikščionybės-neojudaizmo, nei tikrojo biblinio judaizmo dar nebuvo. Tas turtas išsaugotas senosios praeities ne rašytiniuose šaltiniuose, o mūsų tautos genetinėje atmintyje. Taip pat idomu yra tai, kad tik vieninteliai mūsų broliau gudai-baltarusiai, nors šiuo metu lietuviškai nebekalba, švenčia tas pačias Kučias ir kalėdas - Kucia ir Kaliada... - kas įrodo mus buvus tirais broliais, kalbėjusiais ta pačia kalba ir buvus viena tauta. Tas pats su Rasų šventės minėjimu. Jei tikrai domitės tikra praeitimi, panagrinėkite tas šventes istoriškumo principu, atmesdami mistiką, legendas ir pasakėles, ką labai yra pamėgę mūsų etnologai, šventes aiškindami ne istoriškumo, o pasakų principu. Atmetus pasakėles - lieka realybė, buvusi realybė, buvusi tikrovė. Tai ir yra koncentruota informacija apie tikrąją praeitį iš tikrosios praeities. Džiugu, kad pastebit, kur kas klysta, tačiau ir pats stenkitės neklysti, o padaryti teisingas išvadas. Gyvenimas nestovi vietoje - nauji mokslai sukuria naujas teorijas, atrandami nauji faktai, jų dėka gimsta naujos ir realiausios hipotezės. Gedgaudas kai ko galėjo dar nežinoti, bet jis pakankamai daug davė mūsų žinioms ir tų žinių gilinimui. Iš karto nuteisti ir priklijuoti klystančiųjų etiketes - garbės nedarantis požiūris. Tad ieškokim visi tiesos.

2010-12-26 15:14:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Zhmogus save vadinatis tikru lietuviu atsiskleiidei iki galo kaip Maskvos politineis istorios atstovas Lietuvai. Tai dar ne gana to Maskvos politikos atstovas pradeis apibreizhineiti kas ira lietuvis o kas ira antilietuvis. Politikai investuoja i istorios tirineimus ir istorios kurima. Tai daro per valdishkus universitetus ir juose dirbanthiu darbininku rankomis. Tai ka deisto taremas tikras lietuvis tai nieko daugiau kaip grinas putinizmas. Rusioi ira toksai politikas kuris vadovauja istorios kurimui. Lietuva shiuo atveiu irgi ne atsilieka ir shtai Lansbergis seidasi prie deribu stalo ir derasi deil istorios. Ne kas kita kaip politikas veil pasinaudos valdishkais universitetais ir ju darbininku rankomis surashis sudereita istoria. Kure veiliau patalpins Lietuvos giventoju galvose. Taip kad valdishki universitetai kuriu veiiklos sritis ira humanitarineii mokslai uzhseima mokslo destruktsia.

2010-12-28 16:35:00  

Anonymous incognito rašė...

Kai matai, kaip mokslininkui kelia nuostabą Vasiliauskaitės nuomonė - supranti kas per tipas yra T. Baranauskas. Gal Tomai, galite parodyti konkretų tekstą, kur taip Vasiliauskaitė parašė: "tautybė - kenksmingas mitas ir chimera"? Konkrečiai, be jūsų insinuacijų. Na, o jūsų nuostaba tai išvis absurdiška. Pagal jūsų logiką išeina, kad žmogus pripažįstantys lietuvių dalyvavimą holokauste turi būtinai būti kosmopolitas arba ne lietuvis.

2010-12-30 12:01:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Galiu, netgi su pretenzija į "mokslinį" straipsnį, ne kokią ten publicistiką:

"Tautinės tapatybės yra tiek, kiek jos pasirodo diskurse, kiek apie ją kalbama, kiek tikima jos buvimu – ji reali kaip mitas, kaip simuliakras. Vadinasi, formaliai ji ne mažiau reali nei medis ar klumpės; bet tai nėra jos pateisinimas, nes tikėjimas savitumu rodo ne savitumą, o tik tikėjimą jo buvimu. Jeigu tai būtų pateisinimas, jis pateisintų ne tik tautinį, bet ir kiekvieną mitą, kad ir koks būtų jo turinys. Šiuo požiūriu visos chimeros yra gyvos, bet svarbu ne tai. Užuot klausus, tikros jos ar ne, turi jos ar neturi apčiuopiamą turinį, verčiau reikėtų paklausti, kam mums jos reikalingos ir ką turėtume su jomis daryti.

Chimeras galima auginti, prižiūrėti ir veisti, galima mėginti nužudyti, o galima tiesiog leisti joms ramiai numirti ir apgyvendinti ištuštėjusį arealą kitais fantastiniais gyvūnais, kurie nebus "tikresni", bet bus įdomesni, linksmesni, išradingesni, mažiau agresyvūs, įvairesni ar gražesni, o istorijos apie juos – nuoseklesnės. Čia jų vienintelis, bet svarbus pranašumas. Pavyzdžiui, aš mielai sutinku branginti ir palaikyti "Europos" mitą, bet tautiniai mitai man nereikalingi."

http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=797&st_id=3845, kur perspausdinta iš formaliai mokslinio leidinio: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/Individualus/Vasiliauskaite/N.Vasiliauskaite_Fil_014_019.pdf

2010-12-30 23:36:00  

Anonymous tikras lietuvis rašė...

Dar kartą.
Esi žydas ir tuo viskas pasakyta, nes dar Šekspyras sakė tam, kuris tikėjosi tame ginče logikos: tu ginčijiesi su žydu(todėl logikos nelauk).
Stebėtojui.
Nenurodei jokios mano klaidos. Be to, Kalėdos yra kryžiuočių šventė, o Kūčios yra visoje LDK teritorijoje, kas rodo, kad mes įnešėme savo įnašą netgi į krikščionybę. Ir todėl, kad tas pasiruošimas Saulėgrįžai buvo, matyt, visada.
Nežinau kaip dėl rasų (greičiausiai jų nebuvo), bet , kaip jau sakiau, labai aišku, kad tie, kurie mėgo klajoti, o ne stabilumą (kaip mes), tie nutolo nuo indoeuropiečių (mūsų) ir tapo rusais, ispanais ir t.t. ar net iš viso be jokios tapatybės, kol prisiklijavo prie ko nors arba ne.
Visokie statkutininkai su gedgaudistais bando išlaužti lietuviškas (baltiškas) klajones, vadindami klajoklius gudais ir pan., tačiau lietuviški (indoeuropietiški) atitikmenys Europoj yra tik todėl, kad tada dar klajojo indoeuropiečiai, t.y.atskilėliai nuo mūsų.

2010-12-31 01:42:00  

Anonymous incognito rašė...

Ačiū, bet kažko sensacingo čia nematau. Teisybė, tautybė lyginam su chimera, bet kur tas kenksmigumas? Kur Vasiliauskaitė įvardija tai kaip kenksmingą? Šiaip Vasiliauskaitė dažnai daugiažodžiauja, bet ką ji parašė nieko nauja, galėjo ir trumpiau: "Tauta - įsivaizduojama žmonių bendrija, kurią vienija klaidingai suvokta kilmė ir priešiškumas kaimynams."

2010-12-31 08:52:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Gerbiamas Inkognito, Tomas atsakė - gan konkrečiai ir tiksliai, nurodydamas net šaltinį, kaip ir dera mokslo žmogui. Tai kaip tuomet dėl to "tipo"? - gal atsiimsite?

2010-12-31 21:22:00  

Anonymous incognito rašė...

Neatsiimsiu, anonime, nes Tomo komentaro esmė nesikeičia. Tomui nuostabą sukėlė Vasiliauskaitės prisipažinimas. Pagal Tomo logiką išeina, kad žmogus pripažįstantis holokausto buvimą Lietuvoje ir faktą kad lietuviai prie jo prisidėjo turi būti... nelietuvis!

2011-01-03 10:47:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Anonime Incognito, mano logika paprasta: žmogus, kuris sako, kad lietuvybė jam neegzistuoja, yra pramanas ir chimera, negali būti laikomas lietuviu, nes tautinė savimonė yra būtinas tautinės tapatybės elementas. Bet jeigu dėl noro prisiimti atsakomybę už holokaustą (ar dėl ko kito) jis staiga ima vadinti save lietuviu, tai, lietuviu kaip tik tada ir tampa, tik štai nurodyta priežastis yra hmm... labai jau savotiška priežastis tautinių jausmų prabudimui.

Beje, kalbant apie kolektyvinę tautos atsakomybę už ką nors, tai kaip tik ji buvo idėjinis holokausto pagrindas. Tai ne vienintelis Vasiliauskaitės idėjinės vienybės su naciais požymis. Anksčiau ji buvimą žmogumi apibrėžė kaip socialinę konvenciją, t.y., žmogus yra tas, ką visuomenė sutaria laikyti žmogumi, o ko nelaiko žmogumi, tas ir nėra žmogus. Tai dar viena holokausto tipo reiškinius pagrindžianti idėja.

2011-01-03 13:10:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Idėjinis holokausto pagrindas buvo to meto didžiausias ir galingiausias Europos žyda*- Adolfas Šiklgruberis-Hitleris, o jo pavaduotojas - kitas, ne ką mažiau galingesnis žydas* Adolfas Eichmanas. Beje, knygyne mačiau knygutę pavadinimu "Hitleris sukurė Izraelį" (ar kažkaip panašiai). Nepirkau, nes neįdomu - ir taip aišku. Tą mintį savais žodžiais yra teigęs berods ir gerb.J.Mikelinskas, ypač akcentuodamas klausimą, kodėl žydai* piarina patį holokausto faktą, bet paranojiškai nemėgsta kalbėti apie holokausto priežastis, o kitimes visaip trukdo tų priežasčių ieškoti - gi paaiškės tiesa, kad patys jie* ir buvo tikroji holokausto priežastis, jie* holokaustą ir suprojektavo, ir pagimdė. Istoriko P.Stankero knygutėje (skaičiau V.Visocko ištrauką: http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2009/10/14/istving_01.html) apie prieškario Lietuvos policijos batalionus atradau stulbinantį ir žiaurų faktą. Lietuvos policijos uniformą dėvinčios žydų policijos, atsakingos už tvarką žydų getuose, daiktų konfiskavimą ir pagalbą vokiečiams per žydų pogromus ir naikinimus, vadas žydas* Jakobas Gensas pasakė: "[...]išgelbėjo tuos, kurie turėjo likti gyvi. Tuos, kuriems gyventi buvo likę nedaug, mes atrinkome [naikinimui...] Jie aukomis tapo dėl kitų, dėl mūsų ateities" - šį frazė kaip auksinis raktelis slaptų durų į tiesą spynai: jauni ir stiprūs kūnu ir dvasia žydai buvo reikalingi Izraelio valstybės sukūrimui, kuri iš karto po II-o pasaulinio karo ir buvo įkurta. O seni, paliegę žydai būtų buvę per didelė našta tik ką sukurtai valstybei, todėl jų laukė pogromai, mirties stovyklos, dujų kameros, kurias kūrenti buvo patikėta Hitleriui*. Labai dažnai tiesa, kad kaip tam aukso grudas suspindėtų pelenuose, nereikalingos storiausios knygos - pakanka vieno kito tikro ir su tiesos užtaisu sakinio. Todėl gerbiamieji, siūlau holokausto tema vienam kito nekapoti ir nelaužyti iečių - tuščia to, net, sakyčiau, ne mūsų tai reikalas. Palikim patiems žydams (be žvaigždutės) tai ir išsiaiškinti. Vilties teikia faktas, kad tiesos jau ieško ir už ją kovoja patys žydai (be žvaigždutės) - jie (be žvaigždutės) juk protingi žmonės, o ir padorių (be žvaigždutės) labai daug esama - mes tai žinome. Štai rabinai suorganizavo piketą prie Jungtinių Tautų būstinės Niujorke tarptautinės konferencijos metu. Patys rabinai savo tautiečius-sionistus vadina šių dienų naciais ir kaltina juos dėl visų žydų (be žvaigždutės) tautą ir Izraelį užgriuvusių nelaimių. Patys rabinai reikalauja laisvės Palestinai ir t.t. Pažiūrėkite: http://www.nkusa.org/activities/Demonstrations/20100810.cfm ir kitus - tai ne montažas. Gal šios mintys iš "kito kampo" apšvies dar vieną holokausto tipo reiškinius pagrindžiančią, bet primityviai paprastą, idėją? Juk genialumas slypi paprastume, o ne Jehovos ar Kristaus aukštosiose materijose.
*-sionistai

2011-01-04 22:24:00  

Anonymous incognito rašė...

Kol kas dar šiek tie gerbiamas, Tomai, nereiki išvedžiojimų. N. Vasiliauskaitė kaip tik stato į pirmą vietą žmogų, o ne tokį sunkiai apčiuopiamą reiškinį kaip tauta. Antra, Tomai, pateikite kur N. Vasiliauskaitė naudoja kolektyvinę atsakomybę.

2011-01-05 10:27:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

"N. Vasiliauskaitė kaip tik stato į pirmą vietą žmogų, o ne tokį sunkiai apčiuopiamą reiškinį kaip tauta." Beveik teisingai, tik tauta jai iki šiol išvis neegzistavo, todėl čia būtų netikslu numeruoti: 1 - žmogus, 2 - tauta (antro numerio tiesiog nebuvo). Tauta jos rašliavoje netikėtai atsirado tik dabar, prakalbus apie tautos atsakomybę už holokaustą. Tai yra visai dėsninga, nes visa atsakomybės už holokaustą ideologija yra nusirašyta nuo gana aršių nacionalistų (žydų nacionalistų). Gal pamažu Vasiliauskaitė taps nacionaliste? Juokauju, nemanau, kad šiai madmuzelei loginis nenuoseklumas gali būti kokia nors kliūtis būti patenkintai savimi.

Antra, citata: "Bet manęs asmeniškai nė kiek nežemina ir nežeidžia Holokausto priminimas ir „mūsų“ kaip Lietuvos piliečių, taigi kaip to paties politinio projekto tęsėjų, istorinė ir politinė (ne asmeninė) atsakomybė už jį."
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/nvasiliauskaite-apie-individualuma-ir-kolektyvine-kalte.d?id=39726779

2011-01-05 15:14:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Jusu beida Baranauskai ira tame kad givenate poperiuia neapibreishtu daiktu pasaulia. Tu daiktu apibreizhimai jum nezhinant ir apie tai nieko nenutuokent ira apibreishti jusu galvoja bet tai daugiau kaip juodosios skileis kuriu deika jus kai kuruos daiktus matote kaip savaime suprantamus. Jus pas galite tai pamatiti jum tereiike pabanditi apibreishti kas ira zhmogus kas ira tauta ir dar nepamishkite apibreisti kas tai ira lietuviu kalba. Bandidamas apibreishti pamatisite kaip tos juodosios skileis atsiskleiis visu savo grozhiu pas jus.

2011-01-06 03:52:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Kreipiuosi į jus, Dar Karta rašė... - kas tai yra lietuvių kalba pagal jus? Jūs to paklausėte gerb. Tomo, bet ką jūs pats manote apie lietuvių kalbą? Ačiū už atsakymą.

2011-01-06 21:28:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Matote kada zhmogus buresi i atsotsiatsia kuri savo tikslu skelbe kova uzh lietuviu kalba tai is turi zhinoti uzh ka is kovoja. Is tai tureitu apibreishti. Tai liestu Baranauska prieshingu gi atveiu pats suklido ir dar kitus klaidina. Beja vienas ish asotsiuotu nusimetei kauke ir pareiishke kad reiike saugoti tik uzh blka tai ira bendrine lietuviu kalba kas butu jau arthiau tiesos. O apie lietuviu kalba manau kad uzh ja nereiike persekioti lietuviu. Nereiike burti su lietuviu kalba kovojanthiu asotsiatsiu valstibiniu kalbos inspektsiu valtibiniu kalbos komisiu ir t.t. Nes ta visa prievartos kultura ir kure tas juodases skiles kurios paskiau visu savo grozhiu atsiskleiidzhe lietuvio galvoja.

2011-01-06 23:35:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Dar Karta rašė... - vėl kreipiuosi į jus. Kas dėl lietuvių kalbos, paties mintys lyg ir susišaukia su manosiomis. Tuo klausimu, manyčiau, sugeneruotume visai neblogą diskusiją:)) Bet gerbiamasis, paties rašto beveik neįmanomą skaityti - kone kiekvieną žodį reikia šifruoti - tad jei taip ir šneki, vargu ar be vertėjo pavyktų susikalbėti. Kita vertus, reikėtų aiškumo ne tik kalbos, bet ir kalbėjimo klausimu: ar pats iš tikro toks negramatnas (prašau neįsižeisti), ar tik labai apsimeti tokiuo. O jei apsimeti, tuomet reikėtų aiškumo, kodėl taip elgiesi ir ko tokiu būdu sieki. Bet iš esmės, kas dėl lietuvių kalbos, tai pačiam net ir pritariu - ką ką, bet mūsų specialistai kalbininkai (aišku, ne visi), nepabijosiu pasakyti, net "grybauja". Ir ką reikėtų daryti? Ką pats galvoji?

2011-01-07 16:17:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Jus pats sau prieshtaraujate. Ish pradzhiu jus sakote suprantas mano mintis o veiliau jus sakote idant be verteio su manimi susikalbeiti nepaviktu. Ash manau kad jus meluojate man ir pats sau. Blka uzhrashita pareizhe tikrai neira sudeitinga skaititi. Pavizdzhiui tikram lietuviui perkasti pareizhe tai kaip suvalgiti torto gabaleili. Ta prasme labai patrasta. Ir be to pareizhe labai paprasta naudoti. Beveiik visi elektronineii rashimo irengimai pritaikiti rashti pareizhe. Supraskite kad man nereiike ieshkoti kashkurtai internete thekishku raidzhiu. Jus pats turbut matote koks nepatogumas lietuvems sukurtas rashiti thekishkom raideim. Reiiktu aishkumo ir deil gramatikos nes matot kalbos paskirtis kalbant tarpusavi matiti ka viens kitam sakom ir kur jus the matote gramatika. Ash matau tik susitarima. Bet pazhidamas jusu kultura pasakisiu ka jus turite omeni sakidamas gramatika. Ar tik tai nebus rashto kultas. Kureme zhodzhei keithemi pagaleiis ir kringeleiis. Ir tuo pathiu kurema negiva kalba kuri galima tik poperiui. Nenoriu ash jusu vadinti berashthiu bet man rodos kad lietuviu kalba eiilini karta buvo palikta be rashto. Noriu paklausti jusu ka jus apie tai galvojat.

2011-01-08 07:43:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Gerbiamam Dar Karta rašė. Aš pats sau neprieštarauju - tik jums taip atrodo. Jūs ištraukėte frazę iš konteksto, todėl ir minties nepagavote... Esat labai nedėmesingas. Pasižiūrėkite - parašiau, kad jūsų tekstą šifruoju. Taigi, kai iššifruoju tai, ką parašėte, tuomet ir perskaitau. Bet jei kalbantis tokius garsus skleistumėte, tai tikrai nesuprasčiau nieko:)) Jei esate čekas - tuomet suprantama jūsų "gramatika", tik tuomet kodėl ieškote čekiškų raidžių - jos gi po ranka. Bet net nesvarbu, kas jūs esate - vistiek šaunu, kad taip gerbiate lietuvių kalbą, rupinatės ja, stengiatės rašyti lietuviškai, komunikuojame lietuvių kalba - kaip iš jūsų, tai net labai daug. Kodėl manote, kad lietuviai savo raštui pritaikė čekiškas raides? Jos nei čekiškos, nei nečekiškos - jos yra lotyniškos - tą visi žino. O kad yra kai kurių specifinių raidžių, tai yra daug šalių, kuriose naudojami lotyniški rašmenys kartu su specifinėmis raidėmis. Klausiat, ką aš galvoju apie raštą? - ogi galvoju priešingai nei jūs - lietuviai be rašto niekad nebuvo ir nebus. Jie be rašto net nebuvo tuomet, kai lotyniško rašto nebuvo, o senovės egiptiečia nebuvo sugalvoje hieroglifų. Mūsų-rasų protėviai sukūrė rūnas gilioje praeityje ir jomis rašydavo. Paskaitykit Šeimį, kuris rūnomis perskaito egiptietiškus hieroglifus prasmingais tekstais, tai ne prancūzo blablabla. Matot, rūnomis parašyti tekstai "įkandami" tik tiems, kurie lietuvių kalbą išmoksta su motinos pienu. Matote, net biblijos personažai karaliai Dovydas su Saliamonu turi lietuviško kraujo, yra lietuviškos kilmės... Jums tik taip atrodo, kad iš mūsų kalbą ir raštą galima atimti - nieko panašaus. Šito niekas nesugebės atimti, nes tai neatimami dalykai, tai nematerialusis turtas, kurio šio pasaulio grobikams nereikia... Tokia mano nuomonė. Kokių bus dar klausimų?

2011-01-08 19:08:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Klausimu butu tik biau nieko naujo daugiau jus nepasakisite. Juolab kad pats sau prieshtaraujate sakote kad mano mintis suprantate o jau kitam sakini kad abejojate idant vargu ar su manimi be verteio galeitumeite vesti pokalbi. Veiliau kabinateis prie garsu kuriu esa negalima suprasti ir veil sau prieshtaraujate perskaitidamas zhodi thekai. Kas su jumis ira kodeil jus taip elgeteis. Galbut kad jumise ira ishugtita begalinei meiilei dar sakithiau akla meiilei ir atsidavimas bendrineii lietuviu kalbai ir jos rashtui. Ish the ir tas neiigimas visko kas ne blkishka ir tesiok panieka viskam kas tesiok kitonishkas bendrineii lietuviu kalbos kulturai. Tureikite drasos tai pripazhinti. Lietuvoi. Dar grishtan prie temos pradeda isigaleiti tsinishkas istorios phaktu neiigimas. Tai jau tampa lietuviu kulturos dalis. The Stankeris neiige holokausta the anonimishkas neiige thekishkos rashibos puoseleima blkos rashte. Klausimas tikrai idomus kur butu phaktu neiigimo riba. Tai dar negana to Stankeris paneiigei LTSR. The prie to pathio kaip sakoma vienu shuviu ishtisa eiile zuikiu paguldei. O the tai istorikas ir kur juos tokius gamina ar tik ne Lietuvos valdishkuose universitetuose rengemi tokie kadrai. Dar deil runu tai ash jum parashiau rashto kultas. Tai ira blkos rashiboja ira runisku daliku kuriu neira kalboi. Kurie neskleiidzhe jokio garso bet rashte kashka reiishke. Tai kringeleii pagaleii sisokie brukshneii ir t.t. tai rashto kultas. Runos. Tokie dalikai gali rashtis tik poperiui ju lietuviu kalboi neira. Ir kada ash jusu to paklausiau pas jus atsiveirei shvariauses vakumas jus atsakimas ka manote apie tai ligus nuliui. Ash dar noriu jusu paklausti ar gal pas jus atsiveirei kaskokietai vidineii stabdzheii kurie jum draustu gilintis i tai. Ash taip viliuosi kad jus pamateite kas tai ira juoda skilei.

2011-01-09 02:29:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Noriu baigti šitą beprasmišką diskusiją dėl rašybos. Dar Karta, jeigu jūs ir toliau rašysite šitokia sudarkyta savo susikurta rašyba, jūsų žinutes šalinsiu net neskaitydamas. Sprendimas galutinis ir nekomentuotinas.

2011-01-09 09:55:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.

2011-01-10 17:00:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

dialogas.com/naujienos/13-tukstanciu-piesiniu/comment-page-1/#comment-5206

2011-01-11 22:56:00  

Anonymous Dar Karta rašė...

dialogas.com/naujienos/lietuviu-kalbos-ugdymo-programos-svarstymai-tesiasi/comment-page-1/#comment-5450......Tomas Baranauskas ......

2011-01-24 19:00:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Turiu klausima ''Kaip sovietai kovojo pries esancio imperializmo madas'' man reikia istorijos pamokai parasyt

2011-05-02 17:15:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Lietuviai, latviai, estai už okupacijos metu vykdytą šių tautų genocidą turėtų gauti iš Rusijos kompensaciją.Tam pakanka politinės valios.INFORMACIJA: Genocidinius nusikaltimus vykdė represinės paranojinės Rusijos(CCCP) struktūros, kuriose apie 50 proc buvo žydų tautybės " darbuotojai" .Manau padėti lietuviams gauti kompensaciją, priversti blogio imperiją Rusiją sumokėti, yra holokaustą patyrusių žydų pareiga. Po 1945m NKVD-KGB okupacinės represinės struktūros sunaikino apie milijoną lietuvių. Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

2011-06-02 00:15:00  

Blogger Unknown rašė...Dọc theo con đường này Nhạc Thành gặp phải một đội hộ vệ mặc chiến giáp màu vàng, bọn họ cũng đánh giá Nhạc Thàn gười tạm thời ở đây, nếu tộc trưởng muốn gặp thì tại hạ sẽ thông báo.

Đội trưởng đội hộ vệ nói với Nhạc Thành.

- Xin hỏi tộc trưởng bao giờ thì có tin tức?
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió

Nhạc Thành cất tiếng hỏi.

- Cái này cũng không biết, nhanh thì hôm nay, chậm thì ba ngày.

Thanh niên của đội hộ vệ cất tiếng nói.

- Vậy thì được rồi, tại hạ ở đây chờ đợi.

Nhạc Thành thản nhiên nói đối với những ánh mắt kia, Nhạc Thành cũng không thèm để ý.

- Vậy có tin tức thì chúng ta tới đây, đây là Nhạc gia, mọi người không thể đi loạn, trên đường đều có hộ vệ tuần tra.

Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Nhạc Thành bằng một mắt sau đó dẫn đầu đám hộ vệ rời

2015-09-23 13:03:00  

Blogger Unknown rašė...

đầu đã dẫn theo ma đạo cao thủ tiến vào. Mất mấy tháng, cuối cùng cũng

Cái động chính giữa, rộng bằng mấy cái đại điện của Hằng Nhạc phái. Xung

quanh động có tám cây cột bằng gỗ màu tím, dựng thẳng đứng, hợp thành

một cái pháp trận. Một tia linh lực từ bên trong chầm chậm lan ra.

Trên tám cây cột gỗ có khắc vô số ký hiệu cổ quái và đồ án. Xung quanh

tám cây cột gỗ tỏa ra ánh sáng màu vàng. Từ trên nhìn xuống, những vòng
chung cư hà nội
dịch vụ hoàn thuế
dịch vụ kế toán thuế

dịch vụ quyết toán thuế
học kế toán thuế thực hành
trung tâm kế toán
dịch vụ báo cáo thuế
dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm
dịch vụ kế toán nội bộ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách
khoá học kế toán cho giám đốc
học kế toán thực hành

sáng đó giao hòa với nhau tạo thành một cái lồng sáng, che kín nơi đây.

Trên tám cây cột gỗ, có tám thanh niên đang khoanh chân ngồi. Phía sau mỗi người đều có một cái quan tài.

Lúc này, trong vòng sáng của tám cây cột gỗ, chợt có năm người xuất

hiện. Một trong năm người là thiếu niên mặc áo màu lam. Ngay cả quan tài

cũng màu lam, xuất hiện trong trận pháp.

Một trong những thanh niên đang ngồi trên tám cây cột gỗ chợt mở mắt, lãnh đạm nhìn những người mới đến, lạnh lùng nói:

- Từ đâu đến?

2015-09-24 12:10:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos