Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-11-15

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos vadovams dėl Tolminkiemio šventovės išsaugojimo

2010 m. lapkričio 14 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentei Poniai Daliai Grybauskaitei,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Poniai Irenai Degutienei,
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Ponui Andriui Kubiliui,

Gerbiamieji Valstybės Vadovai,

Raginame Jus imtis asmeninės atsakomybės bei iniciatyvos ir padaryti viską, kad Tolminkiemio šventovė, kurios evangelikų liuteronų kunigu buvo lietuvių literatūros pradininkas ir pasaulinės svarbos rašytojas Kristijonas Donelaitis, ir kurioje šiandien ilsisi jo palaikai, nebūtų paversta stačiatikių cerkve, o išliktų pasaulio kultūros židiniu.

Visuomenė išreiškė rinkimuose Jums savo pasitikėjimą vildamasi, kad principingai ginsite tautos kultūros pamatus.

Pagarbiai,Viktorija Daujotytė
Justinas Marcinkevičius
Marcelijus Martinaitis
Romualdas Granauskas
Donatas Banionis
Juozas Budraitis
Vanda Zaborskaitė
Zigmas Zinkevičius
Ingė Lukšaitė
Jonas Vaitkus
Arūnas Žebriūnas
Raimundas Banionis
Jolanta Zabarskaitė
Darius Kuolys
Arvydas Juozaitis
Domas Kaunas
Valdemaras Razumas
Mindaugas Kvietkauskas
Romualdas Budrys
Bronius Genzelis
Romualdas Ozolas
Jūratė Kiaupienė
Antanas Tyla
Alfredas Bumblauskas
Tomas Baranauskas
Algimantas Mikuta
Aleksas Dabulskis
Aurelija Ragauskaitė
Algis Kalėda
Kornelijus Platelis
Evaldas Stankevičius
Liudvikas Jakimavičius
Aidas Marčėnas
Antanas Smetona
Vytautas Radžvilas
Eugenijus Jovaiša
Eugenijus Ušpuras
Aloyzas Sakalas
Laima Kalėdienė
Algirdas Sabaliauskas
Lolita Jablonskienė
Silva Pocytė
Dalia Dilytė
Jonas Genys
Nijolė Strakauskaitė
Zigmantas Kiaupa
Arūnė Arbušauskaitė
Bonifacas Stundžia
Vaclovas Bagdonavičius
Vincentas Drotvinas
Irena Smetonienė
Danguolė Mikulėnienė
Grasilda Blažienė
Elena Tervidytė
Andrius Navickas
Laimutis Telksnys
Alvydas Medalinskas
Romualdas Norkus
Kęstutis Kuizinas
Liucija Citavičiūtė
Nijolė Šliužinskienė
Irena Raščiuvienė
Violeta Jonynienė
Augis Gučas
Gražina Mareckaitė
Dana Palionytė
Juozas Marcinkevičius
Vladas Žukas
Eleonora Žukienė
Jūratė Burokaitė
Irena Kubilienė
Birutė Mackonytė
Raimonda Karosaitė
Emilija Guobienė
Rėda Tursaitė
Marija Rūta Horodničiūtė
Rimantas Ereminas
Kęstutis Šimas
Liucija Jasiukevičiūtė
Audronė Maciulevičiūtė
Birutė Biekšienė
Teresė Keršulienė
Ramūnas Janulaitis
Vanda Janulaitienė
Živilė Gimbutaitė
Rasa Baradinskienė
Genovaitė Bastienė
Jolanta Paškevičienė
Egidija Kaulakytė
Dalia Lukšienė
Rimtis Lukša
Dovilė Keršienė
Martynas Lukša
Juozapas Šimkus
Kornelija Jankauskaitė
Romualdas Bartaška
Audronė Ignatonienė
Ona Šeštokienė
Gailutė Jankauskienė
Joana Čižauskaitė
Algimantas Bernotas
Liucija Čarneckaitė
Živilė Ratavičiūtė
Danguolė Žemaitytė
Dainora Eigminienė

žymės: , ,

0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos