Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-04-11

Žuvo žinomas istorikas

Vakar Smolenske sudužus Lenkijos prezidento lėktuvui kartu su prezidentu ir žinomais Lenkijos valstybės veikėjais žuvo Lenkijos Tautos atminties instituto prezidentas Janušas Kurtyka (Janusz Kurtyka, 1960-2010). 

Lenkijos Tautos atminties institutas pastaruoju metu buvo pagarsėjęs gana skandalingais pareiškimais, susijusiais su naujausia istorija - Instituto darbuotojas Pavelas Zyzakas (Pawel Zyzak) išleido knygą "Lechas Valensa. Idėja ir istorija" (Lech Walęsa. Idea i historia), kurioje tikino, jog "Solidarumo" lyderis Lechas Valensa buvo komunistinio saugumo agentas slapyvardžiu "Bolekas", o pats J. Kurtyka pernai tokį patį kaltinimą metė buvusiam prezidentui Aleksandrui Kvašnievskiui.

Vis dėlto Janušas Kurtyka buvo ir istorikas medievistas, parašęs ne vieną studiją Lenkijos viduramžių istorijos tema: "Atgimusi karalystė. Vladislovo Lokietkos ir Kazimiero Didžiojo monarchija naujausių tyrinėjimų šviesoje" (Odrodzone królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, 2001), "Tenčynskiai. Studija iš Lenkijos magnatų elito istorijos viduramžiais" (Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, 1997), "Tenčynskių latifundija. Dvarai ir sąvininkai (XIV–XVII a.) (Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), 1999).

žymės: ,

1 Komentarai (-ų):

Anonymous Anonimiškas rašė...

Valensa Lech arba Leiba Kone
Pasislepe po svetimomis pavardemis Lietuvos aidas 2006 10 31 Nr. 249. Stasys Šimkevičius ''PASISLEPE PO SVETIMOMIS PAVARDEMIS'' raso: “Yra nacija, kurios pilieciai nuo neatmenamu laiku megaujasi svetimomis pavardemis arba pseudonimais-išgavotomis pavardėmis.” Valensa Lech (Leiba Kone) – Lenkijos ‘’Solidarnosč’’ vadovas, vėliau buves prezidentas, Kvasnevskij Aleksandr (Štolcman Isaak) buves Lenkijos prezidentas. Mazoveckij Tadeuš (Icek Dikman) –lenkų politikas. Putin (Šalomov) Vladimir Vladimirovič -čekistas-žvalgybos agentas, pulkininkas, B.Jelcino statytinis, dabartinis Rusijos prezidentas. Gorbačev (Gaider) Michail Segejevič,(1931) nuo 1985 SSSR Kompartijos generalinis seketorius, Perestroikos architektas, SSSR prezidentas, Karl Marks (Mordechai Levi) (1819-1883)- komunizmo idėjų krikštatėvis, ‘’Kapitalo’’ autorius. Brežnev (Ganoplskij) Leonid Iljič (1906-1982), KPSS generalinis sekretorius, save apdovanojo 4 SSSR didvyrio žvaigždėmis. 1 socialistinio darbo didvyrio žvaigžde Brežneva (Goldberg) Viktorija Pavlovna - geberalinio žmona, Žirinovskij (Edelštein) Vladimir Volfovič -karštas Rusijos patriotas, Iš Žirinovskio interviu per TV - "mano motina ruse, o tevas juristas".

2011-09-07 12:50:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos