Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2010-03-18

Radvilos ir dabartinė Lietuva: įdomūs palyginimai ir diskusija

Kolega Giedrius Kiaulakis paskelbė kritišką straipsnį „Liūdnas Radvilų palikimas“, kuriame išgarsintą Radvilų galybę, be kita ko, palygino su šiuolaikinių klanų šlove:

„Radvilų ir kitų LDK magnatų sukurta korupcinė valstybės valdymo sistema nėra visai svetima šiandieninei Lietuvos Respublikai, tik mūsų kvazidemokratijoje kažkaip nebelabai įmanoma sukurti galingus tinklus, remiantis vien kraujo giminystės teikiamais ištekliais – ir gimstamumas nebe tas, kaip XVI amžiuje, ir Briuselis už tokį įžūlumą nepagirs. Tenka klanus formuoti kitais pagrindais – kartu medžiojant, studijuojant, ištvirkaujant, vagiant ir pan. Taip susiformuoja galios centrai, kuriuos galima tik kaip nors sąlyginai įvardinti. Galbūt po trijų šimtų metų Lietuvos istorikai juos irgi vertins teigiamai, teigdami, kad XXIV amžiaus politiniams liliputams toli iki XXI amžiaus „didžiavyrių“, ir su naivia pagarba dėstys, kad „Dujotekanos“ grupuotė (o galbūt koks nors „Tauro“ medžiotojų būrelis ar pan.) padovanojo Lietuvai 1 prezidentą, 3 ministrus pirmininkus, 17 ministrų, 28 ambasadorius ir 43 valstybinių įmonių vadovus, neskaičiuojant daugybės smulkesnių pareigūnų, ir valdė 30 tūkstančių samdomų darbuotojų. Kažkodėl šiuo metu tokio grupuočių pasiekimai LR piliečius nelabai džiugina – spėju, kad LDK miestiečius ir baudžiauninkus Radvilų galybė nuteikdavo panašiai.“

Tomas Čyvas replikavo, kad toks palyginimas painioja epochas ir kelia Radviloms pernelyg šiuolaikiškus vertinimo kriterijus. Su tuo galima sutikti, o kartu ir nesutikti: kiekvienas praeities lyginimas su dabartimi yra pasmerktas „painioti“ epochas ir būti kažkiek netikslus, nes istorija nesikartoja, ir kiekviena epocha turi tik jai būdingų bruožų. Ir vis dėlto vien dėl to turbūt neverta atsisakyti pačios idėjos rasti analogijų tarp praeities ir dabarties. Šiame kontekste G. Kiaulakio palyginimas yra pakankamai šmaikštus, neatitrūkęs nuo sveiko proto ir realybės.

Tokio sveiko proto iš tiesų reikėtų palinkėti panašių ceremonijų, kaip pernykštis Radvilų perlaidojimas Dubingiuose, organizatoriams, kurių pakviestiems Jų prakilnybėms Radvilų giminės palikuonims buvo suteikta perdėm reikšminga vieta.

Aš nežiūrėčiau taip kritiškai, kaip G. Kiaulakis, į ankstyvuosius Radvilas, kurie buvo perlaidojami pernai. Antai Mikalojui Radvilai Juodajam (1515–1565) niekaip negalėčiau suversti kaltės dėl Liublino unijos ir žymios Lietuvos teritorijos dalies praradimo – ne tik dėl to, kad pastarasis neišgyveno iki tos dienos, kurią visa savo veikla stengėsi atitolinti, bet ir todėl, kad nederėtų Žygimantui Augustui tenkančios tragiškiausio mūsų valdovo, atvirai veikusio prieš Lietuvos valstybę, „garbės“ perkelti ant Radvilų pečių.

Tačiau apie vėlyvuosius Radvilas galima būtų pasakyti ir kai ką daugiau. Ko verta jau vien tokia spalvinga asmenybė, kaip paskutinis iš galingųjų Radvilų – Karolis II Stanislovas Radvila – „Mielasis Ponas“ (1734–1790)! Buvo ir kitų giminės atstovų, kurių gyvenimai geriausiai įkūnija Lietuvos valstybės agoniją. Tiesa, tokie tuomet buvo ne tik Radvilos...

žymės: , , ,

8 Komentarai (-ų):

Anonymous Anonimiškas rašė...

Be abejo, man džiugu, kad profesionalūs medievistai mano kuklių naujaamžistų katedros absolvento pastebėjimų nemaišo su žemėmis:)) Sutinku, kad mano rašinys nėra tobulai visaapžvelgiantis, kai kur išlieka amžinas istoriko griekas faktus tempti prie išvadų. Norėčiau tik truputį papildyti, kad aš nelaikau Liublino unijos didžiausia LDK istorijos katastrofa ir pagrindinius Radvilų "nuopelnus" stengiausi akcentuoti kitur. Gal ne visai pavyko... Giedrius Kiaulakis

2010-03-19 08:42:00  

Anonymous Vytautas rašė...

Gerb. Tomai,
Aš Jus labai gerbiu už jūsų istorinę publicistiką, jurioje siekiate išryškinti visų pirma teigiamus mūsų istorijos aspektus. Tuo Jūs tiesiog palaikote mūsų istorinę savigarbą, kuri kuo toliau tuo labiau yra trypiama. Todėl man kyla klausimuas ar Jums minėti straipsniai yra priimtini? Nepaisant kaik kurių faktinių netikslumų jie tiesiog persmelgti paniekos ir iš to išplaukiančios saviniekos. Ar to ir taip netrūksta mūsų istorijos moksle ir istorinėje publicistikoje? Ar toks Lietuvos istorijos niekinimas ir juodinimas padės (ar gali padėti) spręsti nūdienos problemas? Vietoj savų kompleksų demonstravimo geriau jau būtų ėmęs G. Kiaulakis ir aprašęs garsūjį 1613 m. LDK žemėlapį, kurio idėjinis autorius M. K. Radvila Našlaitėlis. Tai ir parodytų, kad G. Kiaulakis išties neabėjingas Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Ką manote, Tomai?

2010-03-20 00:01:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Aš sakiau, kad ankstyvuosius Radvilas reikia atskirti. Beje, jūsų minimą M. K. Radvilą Našlaitėlį Kiaulakis paminėjo kaip šviesų giminės atstovą. Bet jis teisus dėl naivaus susižavėjimo Radvilų galybe, nors ir neatkreipia dėmesio į laikotarpį, kai ta galybė įgavo aiškiai groteskiškas formas. Kartais sakoma, kad XVII (ypač II pusės) - XVIII a. laikotarpis yra užmirštas, jį reikėtų grąžinti į istorinę atmintį. Gal ir taip, bet užmirštas jis ne atsitiktinai. Ne daug jame rasime didvyrių, ne daug stiprybės pasisemsime, ne daug pasididžiavimo suteiks to laikotarpio istorijos skaitymas. Žinoma, viską reikia žinoti, bet nuosmūkio laikotarpio identifikavimas nėra savinieka.

2010-03-20 13:24:00  

Anonymous Vytautas rašė...

Taip skirti tiesiog būtina. ,,Liūdnas Radvilų palikimas'' - pavadinimu ir straipsnio turiniu G. Kiualakis juk tarsi apibenrina visą Radvilų (bent aktyviausio jų politinio veikimo) istoriją. Todėl aš vistiek lieku skeptiškas G. Kiaulakio straipsnio atžvilgiu. Manau, kad tai ne kas kita kaip asmeninių nevisavertiškumo kompleksų demonstravimas, kuris nieko bendro su mūsų tautos ir valstybės šviesesne ateitim neturi. Tačiau Jūsų, Tomai, mintys man yra priimtinos. Visiškai sutinku, kad žinoti turime viską. Ačiū Jums už atsakymą ir savo nuomnės patikslinimą.

2010-03-20 16:14:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Pala, kas čia per vertinimo rodiklis? Radzivilų lenkomanija gerai, o litvomanija blogai? Kas per lyginimas su šių laikų politikais? Radzivilos viską darė savo lėšomis, garbe ir atsakomybe, tiek globodami Lyvoniją ir Rygos uostą, tiek kovodami su turkų antplūdžiu Europon. Kas per lyginimas su šių laikų politikais, savo gražbylyste žarstančiais ne savo — visų, svetimus pinigus?

2010-03-21 03:30:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Vienuoli, o tos Radvilų "savos lėšos" iš kur atsirado? Taip jau atsitiko, kad didžioji dalis valstybės teritorijos su visais gyventojais ir jų mokesčiais buvo perduotos į privačias tokių didikų, kaip Radvilos, rankas. Valstybės galios silpnėjo, o didikų giminių - stiprėjo. Galiausiai jie galėjo daryti ir darė, ką norėjo. Tik valstybės ginti jie nepanoro, o gal nesugebėjo.

2010-03-21 11:57:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Radvilas su šiuolaikinias prokomunistų valdininkų politika galia butu lyginti tik tuom kad ir vieni ir kiti turejo galybes beteisiu baudziauninku, o daugiau nelabai juos butu galima lyginti

2010-10-15 20:22:00  

Anonymous Tautininkas rašė...

Kodel nesusipazinus su TIKRUOJU Cekucio veidu - paprasto fasitelio?
http://antifa.lt/post/4021466734/lggrtc-atstovas-rysiams-su-visuomene-ir-ltc-vadovas

2011-03-30 19:46:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos