Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2009-09-21

Baltų vienybės diena - 1236 metų Šiaulių mūšio atminimui

XIII amžiuje Lietuva atsidūrė tarp dviejų vokiečių vienuolių riterių ekspansijos židinių. Padauguvyje 1202 m. Palestinoje sukurto pirmojo vienuolių riterių karinio ordino – Tamplierių – pavyzdžiu buvo įkurta pirmoji nuolatinė karinė organizacija – Kristaus kariuomenės brolių, arba Kalavijuočių ordinas. Kitas vienuolių riterių ekspansijos židinys susiformavo Prūsijoje. 1230 m. Mazovijos kunigaikščio Konrado kvietimu Palestinoje 1198 m. įkurto Vokiečių, arba Kryžiuočių, ordino šaka įsikūrė Prūsijos pašonėje ir jau kitais metais pradėjo prūsų žemių nukariavimą. Pirmieji į pagalbą jiems atėjo Kverfurto grafai – pirmojo Lietuvos misionieriaus Brunono Kverfutiečio giminaičiai. Kai 1233 m. kryžiuočiai statėsi Marienverderį – savo pirmąją pilį tikrojoje Prūsijoje – ten dalyvavo ir grafas Burchardas Kverfurtietis.

Tarp Vokiečių ir Kalavijuočių ordinų prasidėjo derybos dėl jungimosi, bet jautėsi ir konkurencija, susiujusi su to meto politinėmis kovomis Europoje. Tuo metu tvyrojo nesantaika tarp popiežiaus Grigaliaus IX ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II. Imperatorius rėmė Vokiečių ordiną, o popiežius 1236 m. vasario 19 d. paskelbė kryžiaus žygį Livonijai ir Kalavijuočių ordinui remti.

Tuo pačiu metu Vokiečių ordinas, remiamas imperatoriaus šalininko Meiseno markgrafo Henriko, pradėjo naują puolimą Prūsijoje ir baigė 1233 m. pradėtą pirmosios prūsų žemės – Pamedės – užkariavimą. Tačiau toks kryžininkų jėgų išsiskaidymas tuo metu buvo naudingas Lietuvai.

1236 m. Livonijoje sutelktos Kalavijuočių ordino ir jų talkininkų pajėgos surengė pirmąjį kryžiaus žygį į Lietuvą. Lietuviai sutelkė savo jėgas ir, kryžininkams grįžtant, rugsėjo 22 d. sumušė juos Šiaulių mūšyje. Žuvo Kalavijuočių ordino magistras Folkvinas ir 48 riteriai. Tai buvo didesnė Ordino riterių dalis, todėl Kalavijuočių ordinas savarankiškai egzistuoti nebegalėjo. Juo labiau, kad po Šiaulių mūšio Livonijoje susiklostė kritiška padėtis. Netrukus po mūšio į Kuršą įsiveržus lietuvių kariuomenei, žuvo vyskupas Engelbertas, o kuršiai atsimetė nuo krikščionybės. Prieš vokiečių valdžią sukilo ir žemgaliai, kurie persekiojo iš mūšio lauko pasprukusius ir per jų žemę grįžtančius kalavijuočius bei jų talkininkus.

Po pralaimėto Šiaulių mūšio Kalavijuočių ordinas 1237 m. gegužės 14 d. prisijungė prie Vokiečių ordino. Vokiečių ordinas atsiuntė į Livoniją naujų riterių, kompensuodamas Šiaulių mūšio metu patirtus nuostolius.

žymės: ,

5 Komentarai (-ų):

Anonymous Anonimiškas rašė...

po kelių dienų sukanka didelis apvalus I-ojo Lietuvos Statuto priėmimo jubiliejus. Ar kam nors iš mūsų taip vadinamų "medievistų" tai bent kiek rūpi, ar jiems tai neįdomu.

2009-09-26 18:04:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Jubiliejus klasikine prasme yra sukaktis, kuri dalinasi iš 50 be liekanos, t.y. jubiliejai būna kas 50 metų. Tad tikras Pirmojo Lietuvos statuto jubiliejus bus tik po dvidešimties metų, o dabar - tik šiaip apvali sukaktis. Nors... Šiais laikais jau būna ir "757 metų jubiliejų" (http://www.voruta.lt/rubrikos/57/2109) Be to, PLS labiausiai turėtų rūpėti ankstyvųjų naujųjų amžių tyrinėtojams, o ne medievistams.

2009-09-26 22:32:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Na nebuvo jokios baltų vienybės, kam visa šita propaganda, Tomai? Kur tas vienybė iš latgalių? kur ta vienybė iš senprūsių? Straipsnis - pigus rašinėlis.

2009-10-08 14:44:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Absoliučios vienybės nėra niekur, net tarp lietuvių, o tam tikro solidarumo tarp baltų galima pastebėti, tiesa, Šiaulių mūšis nėra tipiškiausias to pavyzdys (tiesa, prie lietuvių pergalės vienaip ar kitaip prisijungė žiemgaliai, bet kur kas geresnis pavyzdys būtų Durbės mūšio ir jo pasekmių laikotarpis). Tačiau taip jau yra, kad įstatymu įteisintas toks būtent Šiaulių mūšio dienos pavadinimas, ir aš nieko čia nepropaguoju, tik nurodau konkretų šios dienos pavadinimą.

2009-10-09 18:29:00  

Anonymous Marijonas rašė...

Tai kam tada imate netinkamą pavyzdį?

P.S. esu tas pats 2009-10-08, tik nepavyksta pasirašyti.

2009-11-03 14:59:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos