Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2012-09-17

Globalios Lietuvos iliuzija – nykstančios Lietuvos realybė

(Mano programinės nuostatos Seimo rinkimuose -
Anykščių-Kupiškio rinkiminėje apygardoje ir Nacionalinio susivienijimo "Už Lietuvą Lietuvoje" sąraše)


Gyvename vieną dramatiškiausių laikotarpių Lietuvos istorijoje. Mums, regis, stebėtinai sekėsi: po Dainuojančios revoliucijos atgavome Nepriklausomybę, pasukome laisvės ir demokratijos keliu... ir patys nepastebėjome, kaip atsidūrėme ties bedugnės kraštu. Lietuva nyksta: išsivaikšto, išmiršta. Istorija žino laikotarpių, kai dėl įvairių epidemijų buvo išmirę daug žmonių, žinomos ir didelės migracijos. Bet kad toks dramatiškas gimstamumo sumažėjimas derėtų su tokia masine emigracija – tokios patirties dar neturėjome.

Niekada dar nesiformavo ir tokia gyventojų amžiaus struktūra, kai vis didėjantį pensijinio amžiaus žmonių skaičių turės išlaikyti vis mažėjanti darbingo amžiaus žmonių karta. Tokia situacija grasina sunaikinti ir dabar gyvuojančią socialinio draudimo sistemą. Blogiausia tai, kad emigruoja jauni žmonės, o jų vaikai gimsta ir auga jau ne Lietuvoje.

Deja, šios problemos dalis politikų ir visuomenės veikėjų net nenori matyti. Kai kas randa pagrindo netgi džiaugtis – esą kuriasi „globali Lietuva“... Tai – iliuzija. Pasaulio nesulietuvinsime, išsibarstę pasaulyje patys lietuvybės neišlaikysime. Lietuviui turi būti sudarytos sąlygos gyventi ir kurti Lietuvoje. Tik tuomet Lietuva turės ateitį.

Kalbėdami apie ekonomikos pažangą, apie pagarbą Žmogui ir Tautai, apie kultūrą, švietimą ir darbo vietas, apie demokratiją ir laisvę, visa tai turime matyti iš šios perspektyvos – kad lietuvių skaičius Lietuvoje nemažėtų; kad lietuvių dalis Lietuvos gyventojų tarpe nemažėtų; kad nesiaurėtų lietuvių kalbos vartojimas ir nemažėtų jos vartotojų; kad baltiškasis kultūrinis paveldas per lietuvių tautą turėtų tęstinumą.

Šiandien yra tik du pasirinkimai – už „globalią Lietuvą“, į kurią veda ligi šiol valdžiusių partijų politika, arba už Lietuvą Lietuvoje. Aš renkuosi pastarąjį kelią.

11 Komentarai (-ų):

Anonymous Anonimiškas rašė...

p. Tomai, aš pritariu jūsų pasirinkimui, nes ir aš pasirinkau už Lietuvą Lietuvoje kelią. Linkiu jums didelės sėkmės. Tačiau apart visų programinių nuostatų, nepamirškite paminėti bent žodžiu, kad turi būti vykdomas teisingumas ir sugražintos neteisėtai nusavintos labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių, pensininkų (tiek dirbusių ir ne) pensijos. Labai svarbu įstatymiškai įtvirtinti neišmokėtos dalies, kaip ir bet kokio kito turto, paveldėjimą, nes dabartiniai valdantieji sąmoningai ignoravo šią teisę, nors precedentas jau buvo 1995 m. 2003 m. neišmokėtoms pensijoms.

2012-09-17 19:00:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Tomai, krypstate į fašizmą? Žavi mane tokie jaunųjų naciukų vaizdai:

http://www.15min.lt/naujiena/rinkimai-2012/skandalai/vrk-kreipesi-i-generaline-prokuratura-del-tautininku-plakatu-635-263220
http://antifa.lt/post/4334320335/kovo-11-osios-didvyriai-vitalijus-kersis-benas-simkus

Tiesiog jauni "nesužaloti" protai...

2012-10-12 16:30:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Jei visur matote fašizmą, tai pasitikrinkite ir savo protą, ar jo tam tikros rūšies smegenų plovėjai nežaloja.

2012-10-12 16:36:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Ale žiūriu su krypimu į fašizmą ir kultūros lygis žymiai pakrito - kaip Sruoga rašė apie nacistinę Vokietiją - iš baroko į baraką... Jums neužtenka Juliaus Pankos "saliutų" ir pareiškimų, kad suprasti kas yra kas? Neužtenka "patriotinio" jaunimo "saliutų" ir pareiškimų ir nuolatinio noro primušti oponentus? Pats primityviausias trolio būdas neatsakyti į pateiktą medžiagą, o apkaltinti kuo nors oponentą asmeniškai, nesitikėjau, kad tiek žemai krisite.
Šiaip aš save laikau patriotu ir visų sričių niekšelių (pradedant nuo Paleckio ir baigiant "patriotiškuoju" jaunimu su nacių saliutais) priešininku, nes nenoriu, kad Lietuva išsigimtų.

2012-10-12 17:04:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Anonimiškai kaltinti visus aplinkui fašizmu didelės kultūros nereikia. Nežinau į kokią medžiagą turėčiau atsakinėti - nematau jokios medžiagos, rodančios mano polinkį į fašizmą. Jeigu norite dėl ko nors diskutuoti, bent mintį korektiškai suformuluokite. Kažkas nuolat nori jus primušti? Ar kaip?

2012-10-12 17:30:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Mane primušti ne taip ir lengva, galima gauti pakankamai grąžos (ačiū tėvų genams), o jūsų niekuo nekaltinau, tik uždaviau klausimą, matydamas kokiai koalicijai(?) priklausote, kas jūsų sąrašo "draugai", kokias mintis jie išsako, kokius veiksmus daro.
Natūralu, kad kyla klausimas ar jūsų ir jų idealai vienodi.

2012-10-12 22:29:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

p.s. dėl anonimiškumo - tiesiog tingiu registruotis, bet pas jus forume mano nikas "Aštrusis dantis". Beje anonimiškai girti galima, o anonimiškai peikti jau ne? :)

2012-10-12 22:31:00  

Blogger Tomas Baranauskas rašė...

Na ir kokiai koalicijai aš priklausau? Jūs pateikėte dvi nuorodas. Pirmojoje - plakatėlis prieš aferą dalinant mūsų visų pinigus niekuo su kokio nors turto praradimu nesususijusiems žydams. Šis pasisakymas prieš aferizmą dėl aferistų tautybės pristatomas kaip antisemitizmas, bet tai - pristatytojų problema. Kaip ir tai, kad jiems žinoma tik viena bet kokios formos svastikos reikšmė, net jei ji - liaudišku raštu puoštoje juostelėje. Antrosios nuorodos koalicijos kontekste nėra net prasmės komentuoti, nes su koalicija ji nesusijusi. Nacionalisnis susivienijimas yra Sąjūdžio idėjų tęsėjas. Sąjūdį kai kas (gazieta "Pravda" ir kt.) irgi kaltino fašismais ir kitokiais "izmais", bet man negėda buvo priklausyti nei anuometiniam Sąjūdžiui, nei dabartiniam Nacionaliniam susivienijimui.

2012-10-13 13:52:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Ar tikrai? Julius Panka, Marius Kundrotas, Ričardas Čekutis ir t.t. eisenoje, kurioje pilna nacių pasisveikinimų (apie intelektu blizgančius ir agresijos "stokojančius" veidus net nekalbu) ir bandymų primušti šalikelėse kitokius plakatus laikančius žmones jums matau neimponuoja. Kaip ir šūkiai "Lietuva lietuviams". Ir tik nereikia man pasakų ir interpretacijų dėl šio šūkio prasmės, nes skamba labai jau panašiai kaip, kad litvinistai pamato paprastą reikšmę turinčią frazę, bet ja netiki, o interpretuoja iki apsišikimo... Matyt tikite, kad KGB agentai, o ne jūsų "susivienijimui" prijaučiantys svastikas paišo. Asmeniškai aš manau, kad ir jūsų ir antifa judėjimai iš esmės esate verti vienas kito (antifa tarp kitko protingesni). Labai jau išrankus pas jus regėjimas, visai netrukdo, kad jūsų sąrašo nariai eina vienoje eisenoje su "zigus" mėtančiais ir ne sykį dėl kitų tautybių žmonių užpuolimų policijos sulaikytais skinais, netrukdo, kad dalis to judėjimo veikėjų išsitatuiravę nacių svastikas (būtent nacių - viršuje vokiečių erelis ir t.t.), prisikabinę SS ženklelius... Ale koks sakyčiau komunistinis... požiūris į aplinką...
Kas dėl žydų turto... Veidmainystė ir dvigubi standartai taip ir veržiasi - gražinome turtą visoms bendruomenėms, o vat žydai kažkodėl kitokie, jie pagal jus "menkesni" piliečiai...
Sakote Sąjūdžio tąsa? Tfu tfu tfu... Matyt mirę sąjūdžio nariai dabar karstuose vartuosi, kad jų organizacijos vardu naudojasi veikėjai einantys vienoje eisenoje su "zigus" mėtančiais, ssininkų ženklais apsikabinėjusiai, nacių svastikomis išsitatuiravusiais imbicilais.
Sveikinu sėkmingai įvaldant veidmainystės meną - darotės tinkamas politikai...

2012-10-13 16:23:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

p.s. Beje nei vienoje jūsų biografijoje internete neradau, kad buvote Sąjūdžio narys...

2012-10-13 16:28:00  

Anonymous Anonimiškas rašė...

Tomai, nelabai man patinkate, bet mūsų nuomonės kai kur sutampa. Šiandien balsuosiu ir reitinguose Jus įrašysiu. Viliuosi, kad išrinksime. Jei taip nutiks, nenuvilkite Tautos.

2012-10-14 13:43:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos