Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2009-07-10

Vytauto Didžiojo kelias į Lucką

2009 m. rugpjūčio 23-30 d. planuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos remiamas projektas "Vytauto Didžiojo kelias į Lucką". Jo tikslas - "Atgaivinti istorinę atmintį apie 1429 metų sausio pradžioje Liubarto (Lucko) pilyje dabartinėje Ukrainoje įvykusį Vydurio ir Rytų Europos valdovų suvažiavimą, kurį iniciavo Vengrijos karalius ir Šv. Romos imperatorius Zigmantas I (1410-1437). Pagarbiai priminti apie šį įvykį buvusio LDK regionui planuojamame maršrute tarp Vilniaus (bei kitų Lietuvos vietovių) ir Ukrainos miesto Lucko, vykstant per Baltarusiją tokiu būdu, kad po pagrindinio 2009 metų renginio - koncerto, įvyksiančio prie Lucko pilies, ir seminaro Lucke vietinės šio renginio rėmimo organizacijos, grupės ar asmenys nuolat bendrautų tarpusavyje tolesnėse programose".

Šio renginio koordinatorius Jonas Aleknavičius klausė manęs, kokiu keliu į Lucką vyko pats Vytautas? Ta proga surašiau tai, ką šia tema pavyko surasti.

Vytauto kelias į Lucką 1428–1429 metais

1428 m. vasarą Vytautas surengė žygį į Novgorodo žemę – paskutinį ir vieną iš didžiausių savo karo žygių. Liepos 18 d. jis apgulė Vyšegorodą, o liepos 20 d. – Porchovą. Čia atvykusi Novgorodo delegacija sutiko sumokėti išpirką (liepos 28 d.), ir Vytautas grįžo į Lietuvą. Rugpjūčio 12–15 d. jis jau buvo Smolenske, rugpjūčio 22 d. – Naugarduke, kur apdovanojo žygyje dalyvavusius lenkų riterius. Rugpjūčio 25 d. jis jau Varėnoje, kur parašė laišką Livonijos krašto magistrui.

Kur Vytautas buvo rugsėjo mėnesį nežinoma, o spalio 5 d. jis jau buvo Breste, kur apdovanojo žemės valdomis 6 brolius bajorus. Tiksliau nedatuotame (turbūt, lapkričio mėn.) Vytauto laiške Romėnų ir Vengrijos karaliui Zigmantui Liuksemburgiečiui taip pat sakoma, kad Breste Vytautas priėmė Zigmanto pasiuntinius, kurie perdavė Zigmanto pasiūlymą kur nors asmeniškai susitikti „nurodydami mums tam tikras vietas Vengrijoje arba Lenkijos karalystėje, arba Trakuose ir Lucke“. Vytautas iš šių pasiūlymų parinko Lucką, kaip artimesnę Zigmantui vietą, esančią jo valdose.

Gruodžio 5 d. Vytautas jau Gardine. Čia jis rašo Vokiečių ordino didžiajam magistrui Pauliui Rusdorfui apie planuojamą Lucko suvažiavimą ir siunčia savo atsakymo Zigmantui kopiją. Gruodžio 19 d. vis dar Gardine Vytautas gavo žinią, jog Vokiečių ordino didysis magistras į Lucko suvažiavimą siunčia Balgos komtūrą ir Rastenburgo pilies viršininką. Į tai atsakydamas pažymėjo, kad dabar jau kartu su Lenkijos karaliumi (Jogaila) vyks iš Gardino į Lucką. Jonas Dlugošas rašo, kad Jogaila Gardine atšventė Kalėdas (gruodžio 25 d.) ir įprastais keliais išvyko į Lucką. Ten rado jau atvykusį Vytautą, kuris jį aplenkė.

Vytauto ir Jogailos kelias iš Gardino į Lucką šaltiniuose nėra detalizuotas, bet apie jį galima spręsti iš kitų metų kelionių. Plačiausiai kelią iš Lucko į Gardiną Vytautas aprašė savo 1427 m. rugpjūčio 14 d. laiške, kur kalbėjo apie savo planuojamą kelionę į Kijevą ir Lucką ir grįžimą iš jo per Vladimirą, Horodlę (čia planuotas susitikimas su Jogaila), Brestą, Melniką, Drohičiną iki Gardino. Horodlė (dabar Lenkijoje) buvo nedidelis nukrypimas nuo įprasto kelio dėl susitikimo su Jogaila: ji yra netoli Vladimiro, bet kitoje Būgo pusėje, per kurį nėra prasmės keltis, norint vykti Bresto kryptimi. Keliuose Jogailos itinerariumuose minima, kad išvykęs iš Lucko jis apsistodavo Liubomlyje (tai būtų tarpinis punktas tarp Vladimiro ir Bresto), taigi ši vieta irgi tikėtina įprasto kelio tarp Gardino ir Lucko dalis.

Jogaila atvyko į Lucką 1429 m. sausio 6 d., Zigmantas Liuksemburgietis – sausio 22 d. Suvažiavimas baigėsi sausio 28 d.

Vasario 1 d. Vytautas jau buvo Turijske (pakeliui į Liubomlį – gali būti alternatyvus punktas Vladimirui), vasario 13 d. – Eišiškėse (į jas tikriausiai vykta per Gardiną), vasario 17 d. – Trakuose.

Vytauto kelias 1428 m. gruodžio pabaigoje – 1429 m. sausio pradžioje (rekonstrukcija):

Gardinas (dabar Baltarusija)
Drohičinas (dabar Lenkija)
Melnikas (dabar Lenkija)
Brestas (dabar Baltarusija)
Liubomlis (dabar Ukraina)
Vladimiras (dabar Ukraina) [arba Turijskas (dabar Ukraina)]
Luckas (dabar Ukraina)

žymės: , ,

1 Komentarai (-ų):

Anonymous Anonimiškas rašė...

Turijskas yra Taurija

2009-08-03 19:40:00  

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos